0
วิชชาแปดประการ
ธรรมชั้นสูงของพระพุทธเจ้า ที่ทรงบรรลุแล้วทั้งแปดประการ ปุถุชนอาจบรรลุได้ หากตั้งมั่นอยู่ในความดี กุศลจิต เพื่อยังประโยชน์ต่อตนและผู้อื่น
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ยังคงเป็นคำถามหนึ่ง ซึ่งดำรงอยู่ในสังคมมนุษย์นับจากอดีตกระทั่งปัจจุบัน อิทธิปาฏิหาริย์ อำนาจดวงจิต ลางสังหรณ์ มีจริงหรือไม่ เหตุใด มนุษย์เมื่อตกใจสุดขีด จึงยกของหนักอึ้งวิ่งหนีภัยอันตรายราวกับเป็นมนุษย์ทรงพลังได้ เหตุใด จึงมีผู้เอ่ยอ้างว่า ระลึกชาติได้ รู้เห็นอนาคตได้ ฯลฯ

    หนังสือ "วิชชาแปดประการ" ของ "พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ" เล่มนี้ เป็นคู่มือเบื้องต้นที่จะทำความเข้าใจเรื่องอำนาจจิต ลางสังหรณ์ อิทธิปาฏิหาริย์อย่างเป็นรูปธรรม เป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน ด้วยธรรมมะชั้นสูงของพระพุทธเจ้าทั้งแปดประการ ซึ่งแท้จริงเป็นเรื่องหนัก กึ่งลึกลับซับซ้อน กลับได้รับการย่อย เรียบเรียง ให้เข้าใจได้ไม่ยาก นับเป็นความสามารถปราดเปรื่องยิ่งของนักประพันธ์ท่านนี้...พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ

สารบัญ

วิชชาประการที่ 1 วิปัสสนาญาณ (ญาณอันนับเข้าในวิปัสสนา)
วิชชาประการที่ 2 มโนมยิทธิ (ฤทธิ์ทางใจ)
วิชชาประการที่ 3 อิทธิวิธิ (แสดงฤทธิ์ได้)
วิชชาประการที่ 4 ทิพโสต (หูทิพย์)
วิชชาประการที่ 5 เจโตปริยญาณ (รู้จักกำหนดใจผู้อื่น)
วิชชาประการที่ 6 ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
วิชชาประการที่ 7 ทิพยจักษุ (ตาทิพย์)
วิชชาประการที่ 8 อาสวักขยญาณ (รู้จักทำอาสวะให้สิ้นไป)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162200793 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 146 x 211 x 9 มม.
น้ำหนัก: 180 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน