0
วิชั่นพันธมิตรฯ
วิสัยทัศน์เพื่อป้องกันการล่มสลาย อันเนื่องมาจากหายนะโลกร้อน
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้ของภาคประชาชนพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เพื่อเป็นที่ประจักษ์ว่า พันธมิตรฯ ไม่ได้คิดแค่เรื่องการเมือง การเข้าสู่อำนาจ และการลงจากอำนาจ แต่เป็นวิสัยทัศน์ที่มีทั้งต่อสังคมไทย ต่อสังคมโลกและต่อสังคมมนุษยชาติ โดยเนื้อหาภายในเล่ม ผู้เขียนได้วิเคราะห์และชี้ถึงปัจจัยที่ทำให้โลกล่มสลายในอนาคตอันใกล้ เป็นยุคสมัยของการขาดแคลนอาหารและน้ำ ตลอดจนภัยธรรมชาติต่างๆ โดยแจงรายละเอียดให้ทราบว่าจะเกิดหายนภัยอะไรบ้างเมื่อโลกร้อนขึ้นทีละองศา ตั้งแต่ 1-6 องศา รวมถึงชี้ให้เห็นว่าอารยธรรมต่างๆ ในอดีตที่เคยล่มสลายมาแล้วเป็นเพราะอะไร เพื่อให้ทุกคนได้ตื่นตัวและมีจิตสำนึก เพื่อลุกขึ้นมาร่วมมือกันพิทักษ์โลก และป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตแห่งการล่มสลายของมนุษย์อีกจากฝีมือมนุษย์ด้วยกันเอง

สารบัญ

- ความมั่งคั่งปฏิวัติกับวิชันของทอฟฟ์เลอร์
- วิถีโตโยต้าเพื่อการสร้างองค์กรที่เป็นเลิศ
- ระบบการผลิตแบบโตโยต้า เพื่อการสร้างองค์กรที่เป็นเลิศ
- วิกฤตศรัทธากับภาวะผู้นำ
- วิชันยานยนต์ของคนหัวรั้น
- วิกฤตพลังงานกับวิชันพรรคการเมืองใหม่ (ก.ม.ม.)
- อารยธรรมที่ต้องพึ่งพิงพลังงาน จากเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลัก
- ความสำคัญของน้ำมัน
- ขีดสูงสุดของการผลิตน้ำมันของโลก
- อวสานของยุคน้ำมันกับเศรษฐกิจไฮโดรเจน
ฯลฯ

คำนิยม
เรื่องราวของพันธมิตรฯ อาจเป็นเพียงบรรทัดหนึ่งในประวัติศาสตร์ย่อหน้าหนึ่งเท่านั้น อาจารย์สุวินัย ภรณวลัย พยายามจะบอกเล่าบรรทัดหนึ่งนี้ให้ชัดเจนขึ้น ด้วยตัวเน้น ตัวหนา อย่างเช่นที่ท่านจะได้อ่านในหนังสือเล่มนี้ พันธมิตรฯ ไม่ได้คิดแค่เรื่องการเมือง การเข้าสู่อำนาจ และการลงจากอำนาจ แต่เป็นวิสัยทัศน์ที่มีทั้งต่อสังคมไทย ต่อสังคมโลก และต่อสังคมมนุษยชาติคำนูณ สิทธิสมาน
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165360579 (ปกอ่อน) 376 หน้า
ขนาด: 140 x 210 x 22 มม.
น้ำหนัก: 440 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน