0
วิชาแรก วิชาชีวิต (ฉบับปรับปรุงปกใหม่)
หนังสือเล่มนี้รวบรวมจากธรรมะบรรยายของท่าน ว.วชิรเมธี เนื้อหาเน้นให้ตระหนักถึงความสำคัญของการใฝ่รู้ ช่วยให้ผู้อ่านได้เรียนรู้วิชาที่หาอ่านไม่จากตำราเล่มใด และไม่มีมหาวิทยาลัยไหนเปิดสอน
ผู้เขียน ว.วชิรเมธี
หนังสือ151.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ในโลกใบนี้ล้วนเต็มไปด้วยวิชาความรู้มากมาย คนส่วนใหญ่จึงมุ่งเลือกเรียนวิชาที่ตนรัก ที่ตนชอบ และคิดว่าจะเป็นประโยชน์ได้ต่อไปในอนาคต แต่ละคนจึงมีวิชาความรู้วิชาชีพในแต่ละศาสตร์แตกต่างกันออกไป แต่จะมีสักกี่คนบนโลกใบนี้ ที่จะรู้จักวิชาที่ทรงคุณค่าอย่างสูงสุด ในนาม "วิชาชีวิต" เนื้อหาเน้นให้ตระหนักถึงความสำคัญของ "การใฝ่รู้" ช่วยให้ผู้อ่านได้เรียนรู้วิชา ที่หาอ่านไม่ได้จากตำราเล่มใด ไม่มีมหาวิทยาลัยไหเปิดสอน และแน่นอนที่สุดว่า สุดยอดวิชาล้ำค่านี้ ทุกคนต้องเรียนไปจนตราบชีวิตจะหาไม่ ดังนั้น จึงควรให้คุณค่าวิชาชีวิตนี้สูงที่สุด มากกว่าวิชาใด ๆ

สารบัญ

บทเรียนที่ 1 วัฒนธรรมแห่งปัญญา
บทเรียนที่ 2 สติมา ปัญญาเกิด
บทเรียนที่ 3 หลักการคิดและการคบมิตร
บทเรียนที่ 4 สำคัญที่การเรียนรู้
บทเรียนที่ 5 รู้จักตัวเอง
บทเรียนที่ 6 ความสุขและความสำเร็จ
บทเรียนที่ 7 คุณค่าของความทุกข์
บทเรียนที่ 8 เข็มทิศของปัญญาชน
บทเรียนที่ 9 ครูสอนคน คนสอนครู

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167997483 (ปกอ่อน) 268 หน้า
ขนาด: 124 x 170 x 16 มม.
น้ำหนัก: 205 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สัปปายะ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน