0
วิถีฎีกามหาชน : วาทกรรมว่าด้วยสังคม, กฎหมายและความยุติธรรมในประเทศไทย เล่ม 4 ภาค 3 นิติวิธี (ปกแข็ง)
อารยธรรมทางกฎหมายอันเป็นคุณธรรมสำคัญคือ "ความอัปยศอดสู" เริ่มจากท่ามโนสาราจารย์กรุณาแก้ไขความไม่ยุติธรรมจากการตัดสินคดีผลแตง...
หนังสือ940.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับวิถีฎีกามหาชน : วาทกรรมว่าด้วยสังคม, กฎหมายและความยุติธรรมในประเทศไทย สำหรับเล่มนี้ถือเป็นเล่มที่ 4 ภาค 3 โดยเฉพะเรื่องของนิติวิธี ไม่ว่าจะเป็น- บทที่ 27 นิติวิธีในคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ ความผูกพันแห่งกฎหมาย ที่มาแห่งกฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุดช่องว่างแห่งกฎหมาย การใช้เหตุผลทางกฎหมาย และมโนทัศน์ของนิติวิธี ในเล่มได้อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน เข้าใจง่าย

สารบัญ

ภาค 3 นิติวิธี
- บทที่ 27 นิติวิธีในคัมภีร์พระธรรมศาสตร์
- บทที่ 28 ความผูกพันแห่งกฎหมาย
- บทที่ 29 ที่มาแห่งกฎหมาย
- บทที่ 30 การตีความกฎหมาย
- บทที่ 31 การอุดช่องว่างแห่งกฎหมาย
- บทที่ 32 การใช้เหตุผลทางกฎหมาย
- บทที่ 33 มโนทัศน์ของนิติวิธี

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742250812 (ปกแข็ง) 852 หน้า
ขนาด: 178 x 248 x 53 มม.
น้ำหนัก: 1565 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
เดือนปีที่พิมพ์: --/2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน