0
วิถีวิจัย ในมหาสมุทรความรู้ ปัญญาจากประสบการณ์ของ 8 นักวิจัยชั้นครู
วิถีวิจัย ในมหาสมุทรความรู้ :ปัญญาจากประสบการณ์ 8 นักวิจัยชั้นครู คือหนึ่งในผลผลิตจาก โครงการพัฒนาระบบหนังสือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดทำขึ้นเพื่อสานต่อพันธกิจและขยายพื้นที่ทางปัญญาที่ สกว.
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "วิถีวิจัย ในมหาสมุทรความรู้ : ปัญญาจากประสบการณ์ 8 นักวิจัยชั้นครู" คือหนึ่งในผลผลิตจาก โครงการพัฒนาระบบหนังสือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดทำขึ้นเพื่อสานต่อพันธกิจและขยายพื้นที่ทางปัญญาที่ สกว. สร้างทำมากว่า 25 ปีให้แผ่กว้างออกไป ผ่านบทสัมภาษณ์เชิงลึกจากนักวิจัยและนักบริหารงานวิจัยระดับแถวหน้าของไทยรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็น "บรมครู" ของวงการวิจัยแห่งยุคสมัย หลักคิด จิตวิญญาณโลกทัศน์ องค์ความรู้ และวิธีการทำงานที่กลั่นจากประสบการณ์ตรงของบุคคลสำคัญทั้ง 8 ท่าน ควรค่าแก่การบันทึก ถ่ายทอด เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักวิจัยรุ่นหลัง รวมถึงนักเรียนนักศึกษาที่ต้องก้าวสู่โลกของการวิจัยในวันหนึ่งข้างหน้า

สารบัญ

- ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช / วิจัยมา ปัญญาเกิด
- ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง / ผู้แผ้วถางงานวิจัยชาวบ้าน
- รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ / วิจัยชุมชน-วิพากษ์สื่อ-วิเคราะห์สังคม
- ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ / ประวัติศาสตร์มีชีวิต
- ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ / มุมมองของดวงตาค้างคาว
- ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา / มองความรู้ ผ่านประมวลงานวิจัย
- ศ.นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ / มนุษย์กับการวิจัย
- ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ / นักวิทยาศาสตร์ผู้ไม่หยุดสงสัย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163290786 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 166 x 240 x 13 มม.
น้ำหนัก: 340 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สนับสนุนการวิจัย, สนง. กองทุน
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน