0
วิถีเซนเว่ยหล่าง
สารัตถะแห่งหลักธรรมสูตร "เว่ยหลาง" รวบรวมข้อมูลชีวประวัติและวิถีธรรม ของปรมาจารย์เว่ยหล่าง (ฮุ่ยเหนิง) อย่างละเอียดรอบด้าน และยังวิเคราะห์และอธิบายเนื้อหาสาระของพระสูตรอย่างเจาะลึกทุกแง่ทุกมุมอีกด้วย
หนังสือ427.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ปรมาจารย์ "เว่ยหล่าง" หรือ "ฮุ่ยเล้ง" หรือ "ฮุ่ยเหนิง" พระสังฆปริณายกองค์ที่ 6 ของประเทศจีนยุคโบราณ ได้รับการยกย่องว่าเป็นอภิมหาปราชญ์ แห่งพุทธศาสนานิกายธยานะ (ฌานหรือเซน) ที่มีชื่อระบือไกลแห่งแผ่นดินจีน เฉกเช่นจอมปราชญ์ เหล่าจื๊อ ขงจื๊อ และ จวงจื๊อ อีกด้วย

    "พระสูตรของปรมาจารย์เว่ยหล่าง" ซึ่งบรรดาศิษยานุศิษย์ได้บันทึกเผยแพร่ มิเพียงเป็นหลักธรรมคำสอน ที่มีคุณค่าต่อชาวพุทธในประเทศจีนเท่านั้น ทว่าทุกถ้อยคำแห่งคำสอนเปรียบเสมือนเพชรมณีอันล้ำค่า จึงเป็นพระสูตรที่ได้รับความสนใจและแพร่หลายขจรขจายกว้างไกลในหลายภูมิภาคของโลก เหนืออื่นใดประมวลหลักธรรมคำสอนอันเป็นธรรมเทศนาหลากหลายของท่าน ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นปรัชญาธรรมอันอมตะที่มีความหมาย และมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อพุทธศาสนา อีกทั้งมีการสืบทอดมายาวนานนับพันปีตราบเท่าทุกวันนี้

    "วิถีเซนเว่ยหล่าง" เล่มนี้ จึงมิเพียงรวบรวมข้อมูลชีวประวัติและวิถีธรรมของปรมาจารย์เว่ยหล่าง (ฮุ่ยเหนิง) อย่างละเอียดรอบด้านเท่านั้น ทว่ายังวิเคราะห์และอธิบายเนื้อหาสาระ ของพระสูตรอย่างเจาะลึกทุกแง่ทุกมุมอีกด้วย

สารบัญ

ภาคที่ 1 วิถีชีวิตและวิถีธรรม
- พระสังฆปริณายกเว่ยหล่าง (ฮุ่ยเหนิง)
- ชีวิตมหัศจรรย์บนความบังเอิญ
- จิตลุกโพลงสว่างไสวในพุทธธรรม.
- ธรรมะที่แท้ไม่เกี่ยวกับตัวอักษร
- รู้แจ้งต่อธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะ
- สืบทอดธรรมและตำแหน่ง "สังฆปริณายก"
ฯลฯ

ภาคที่ 2 วาทะธรรมและธรรมเทศนา ปรมาจารย์เว่ยหล่าง (ฮุ่ยเหนิง)
- ประกาศอริยสัจธรรมตามวิถีพุทธะ
- ชีวิตภายใต้ร่มผ้ากาสาวพัสตร์
- สถานที่สำคัญในการแสดงธรรมเทศนา
- อธิบายมหาปรัชญาปารมิตาสูตร (1)
- อธิบายมหาปรัชญาปารมิตาสูตร (2)
ฯลฯ

ภาคที่ 3 สรุปปรัชญาธรรมและคำสอนสำคัญ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164342668 (ปกอ่อน) 464 หน้า
ขนาด: 143 x 210 x 23 มม.
น้ำหนัก: 475 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ก้าวแรก พับลิชชิ่ง, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน