0
วิถีแห่งลอจิสติกส์ และ โซ่อุปทาน
หนทางแห่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ ท่ามกลางกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลง
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอแนวคิดและเกร็ดความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน เพื่อหนทางแห่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ โดยใช้วิธีนำเสนอระบบการจัดการธุรกิจที่ซับซ้อน มาอธิบายให้ง่ายขึ้นในมุมมองที่แตกต่างออกไป ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนา และเรียนรู้ต่อไป

สารบัญ


 • บทที่ 1 ใช่ลอจิสติกส์ มันอยู่รอบตัวคุณ

 • บทที่ 2 ลอจิสติกส์ และโซ่อุปทานเรื่องเก่าที่เราไม่รู้

 • บทที่ 3 อะไรคือโซ๋อุปทาน

 • บทที่ 4 โซ่คุณค่า (Value Chain)

 • บทที่ 5 ประเด็นหลักในการจัดการลอจิสติกส์

 • บทที่ 6 ที่สุดของลอจิสติกส์ คือ คุณค่า

 • บทที่ 7 สินค้าคงคลัง ภาพลวงตาของลอจิสติกส์ และโซ่อุปทาน

 • บทที่ 8 โซ่อุปสงค์ : อีกขั้วหนึ่งของโซ่อุปทาน

 • บทที่ 9 คุณรู้จักโซ่อุปทานของคุณดีแค่ไหน ?

 • บทที่ 10 การบูรณาการโซ่อุปทาน

 • บทที่ 11 อนาคตของโซ่อุปทาน : เราจะไปทางไหน ?

 • บทที่ 12 ข้อปฏิบัติของลอจิสติกส์ที่ดี Good Logistics Practice

 • บทที่ 13 ผู้จัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน : เขาคือใคร ?

 • บทที่ 14 การจัดการโซ่อุปทานและลอจิสติกส์จะลดต้นทุนได้จริงหรือ ?

 • บทที่ 15 การวัดสมรรถนะในระบบลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน

 • บทที่ 16 การจัดจ้างจากภายนอก Outsourcing

 • บทที่ 17 ความจริงใจและความไว้ใจในโซ่อุปทาน

 • บทที่ 18 Lean and Agile Supply Chain

 • บทที่ 19 สงคราม คือ ลอจิสติกส์

 • บทที่ 20 โซ่อุปทานสงคราม

 • บทที่ 21 องค์กรที่มีชีวิต

 • บทที่ 22 ว่ากันเรื่องการคิดเชิงระบบ

 • บทที่ 23 ถึงเวลาสำหรับแผนแม่บทลอจิสติกส์หรือยัง

 • บทที่ 24 ประโยชน์ที่แท้จริงของการจัดการโซ่อุปทาน

  รายละเอียดหนังสือ
  ISBN: 9749138759 (ปกอ่อน) 152 หน้า
  ขนาด: 145 x 212 x 8 มม.
  น้ำหนัก: 205 กรัม
  เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
  ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
  สำนักพิมพ์อี.ไอ.สแควร์ พับลิชชิ่ง, บจก.
  เดือนปีที่พิมพ์: 8/2003
  สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน