0
วิทยาศาสตร์กายภาพ ชั้น ม.5 เล่ม 2/1
เรียบเรียงขึ้นตรงตามหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 ของสสวท. โดยเน้นการสื่อความหมายด้วยภาพ เพราะเชื่อว่าถ้าผู้เรียนได้เรียนได้รู้จากภาพ จะทำให้เข้าใจเนื้อหาได้งายขึ้น
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "วิทยาศาสตร์กายภาพ ม.5 เล่ม 2/1" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตรงตามหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 ของสสวท. โดยเน้นการสื่อความหมายด้วยภาพ เพราะเชื่อว่าถ้าผู้เรียนได้เรียนรู้จากภาพ จะทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ภายในเล่มมีเนื้อหาประกอบด้วย การเคลื่อนที่และแรง แรงในธรรมชาติ พร้อมทั้งแนวข้อสอบและเฉลยอย่างละเอียด เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 การเคลื่อนที่และแรง
- การเคลื่อนที่แนวตรง
- แรงและการเคลื่อนที่
- การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ

บทที่ 2 แรงในธรรมชาติ
- แรงโน้มถ่วงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุต่าง ๆ รอบโลก
- สนามแม่เหล็กจากเส้นจากเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
- แรงแม่เหล็กที่กระทำกับอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า และเส้นลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน
- การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164858169 (ปกอ่อน) 214 หน้า
ขนาด: 205 x 286 x 11 มม.
น้ำหนัก: 485 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์SCIENCE PUBLISHING
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน