0
วิทยาศาสตร์กายภาพ ม.5 เล่ม 2/2
เรียบเรียงขึ้นตรงตามหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 ของสสวท. โดยเน้นการสื่อความหมายด้วยภาพ เพราะเชื่อว่าถ้าผู้เรียนได้เรียนรู้จากภาพ จะทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "วิทยาศาสตร์กายภาพ ม.5 เล่ม 2/2" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตรงตามหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 ของสสวท. โดยเน้นการสื่อความหมายด้วยภาพ เพราะเชื่อว่าถ้าผู้เรียนได้เรียนรู้จากภาพ จะทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ภายในเล่มมีเนื้อหาประกอบด้วย การเคลื่อนที่และแรง แรงในธรรมชาติ คลื่นกล คลื่นเสียง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า พร้อมทั้งแนวข้อสอบและเฉลยอย่างละเอียด เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 การเคลื่อนที่และแรง
บทที่ 2 แรงในธรรมชาติ
บทที่ 3 คลื่นกล
บทที่ 4 คลื่นเสียง
บทที่ 5 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164858176 (ปกอ่อน) 204 หน้า
ขนาด: 207 x 285 x 11 มม.
น้ำหนัก: 530 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์SCIENCE PUBLISHING
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน