0
วิทยาศาสตร์คิดเร็ว ม.ต้น (ม.1-2-3-4) ฉบับพิชิตข้อสอบและเตรียมศึกษาต่อ เล่ม 2 วิทยาศาสตร์ภาคคำนวณ (ฟิสิกส์ โลก ดาราศาสตร์)
สาระการเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ฉบับศึกษาด้วยตนเอง สำหรับนักเรียน ม.1-2-3-4 และศึกษาต่อเตรียมทหาร 4 เหล่า, เตรียมอุดมศึกษา, มหิดลวิทยานุสรณ์, จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ฯลฯ
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "วิทยาศาสตร์คิดเร็ว ม.ต้น (ม.1-2-3-4) ฉบับพิชิตข้อสอบและเตรียมศึกษาต่อ เล่ม 2 วิทยาศาสตร์ภาคคำนวณ (ฟิสิกส์ โลก ดาราศาสตร์)" เล่มนี้ ได้คัดสรรสิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้ก่อนสอบ และได้เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับบรรยากาศ ดิน หิน แร่ แหล่งน้ำ ดาราศาสตร์ และเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อให้มีความสมบูรณ์ตรงตามหลักสูตรใหม่ที่ใช้ในปัจจุบัน สำหรับให้นักเรียนใช้เป็นคู่มือเตรียมสอบ ม.ต้น กลางภาค และปลายภาคเรียน สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หรือโรงเรียนอื่น ๆ

    นอกจากนี้ยังใช้เป็นคู่มือสำหรับสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก (ร.ร.จปร.) นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ (โรงเรียนนายเรือ) นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศ (โรงเรียนนายเรืออากาศ) และนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (โรงเรียนนายร้อยตำรวจ) หรือจะเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. เทคโน เตรียมวิศวกรรม ร.ร.ช่างฝีมือทหารได้อีกด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 การเคลื่อนที่และตำแหน่งของวัตถุ
บทที่ 2 แรงที่กระทำต่อวัตถุ
บทที่ 3 พลังงาน
บทที่ 4 พลังงานไฟฟ้า
บทที่ 5 แสง
บทที่ 6 พลังงานความร้อน
บทที่ 7 โลกของเรา
บทที่ 8 บรรยากาศ
บทที่ 9 ดาราศาสตร์
บทที่ 10 ดิน หิน แร่ และแหล่งน้ำ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164000438 (ปกอ่อน) 952 หน้า
ขนาด: 185 x 261 x 35 มม.
น้ำหนัก: 1415 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมบัณฑิต, หจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน