0
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ม.2 เล่ม 1
เรียบเรียงขึ้นสำหรับนักเรียน ชั้น ม.2 ใช้เป็นคู่มือในการเตรียมตัวสอบในชั้นเรียน หรือสอบเรียนต่อในระดับ ม.ปลาย
หนังสือ189.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือเตรียมสอบ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ม.2 เล่ม 1 ได้รวบรวมขึ้นสำหรับนักเรียน ชั้น ม.2 ใช้เป็นคู่มือในการเตรียมสอบในชั้นเรียน หรือเรียนต่อในระดับ ม.ปลาย อธิบายเนื้อหาสำคัญและเทคนิคการทำโจทย์พร้อมตัวอย่างวิธีคิดอย่างละเอียด

สารบัญ

หน่วยที่ 1 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
หน่วยที่ 2 สารละลาย
- บทที่ 1 องค์ประกอบของสารละลายและปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้
หน่วยที่ 3 ร่างกายมนุษย์
หน่วยที่ 4 การเคลื่อนที่และแรง
- บทที่ 1 การเคลื่อนที่ในในแนวตรง
- บทที่ 2 แรงในชีวิตประจำวัน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164970854 (ปกอ่อน) 360 หน้า
ขนาด: 205 x 285 x 16 มม.
น้ำหนัก: 690 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์SCIENCE PUBLISHING
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน