0
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องการเคลื่อนที่และแรง
เรียบเรียงขึ้นสำหรับนักเรียน ชั้น ม.2 ใช้เป็นคู่มือในการเตรียมตัวสอบในชั้นเรียน หรือสอบเรียนต่อในระดับ ม.ปลาย ซึ่งเน้นความหมายด้วยภาษาภาพ
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือเตรียมสอบ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องการเคลื่อนที่และแรง" เล่มนี้ ได้เรียบเรียงขึ้นสำหรับนักเรียน ชั้น ม.2 ใช้เป็นคู่มือในการเตรียมตัวสอบในชั้นเรียน หรือสอบเรียนต่อในระดับ ม.ปลาย ซึ่งเน้นความหมายด้วยภาษาภาพ และต้องการให้นักเรียนบันทึกข้อมูลในสมองด้วยภาพ อธิบายเนื้อหาสำคัญและเทคนิคการทำโจทย์พร้อมตัวอย่างวิธีคิดอย่างละเอียด

สารบัญ

หน่วยที่ 4 กรเคลื่อนที่และแรง

บทที่ 1 การเคลื่อนที่
- การตกอย่างเสรี

บทที่ 2 แรงในชีวิตประจำวัน
- เรื่องที่ 1 แรงลัพธ์
- เรื่องที่ 2 แรงเสียดทาน
- เรื่องที่ 3 แรงดันและความดันของเหลว
- เรื่องที่ 4 แรงพยุงของเหลวและหลักของอาร์คีมีดีส
- เรื่องที่ 5 โมเมนต์ของแรง
- เรื่องที่ 6 แรงและสนามของแรง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164789647 (ปกอ่อน) 185 หน้า
ขนาด: 205 x 285 x 10 มม.
น้ำหนัก: 435 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์SCIENCE PUBLISHING
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน