0
วิทยาศาสตร์ ตอน พืชน่ารู้ พร้อมแนวข้อสอบแข่งขัน สสวท. ระดับประถมศึกษา
สนุกสนาน ได้ความรู้พร้อมการ์ตูนประกอบสวยงาม และรวมสุดยอดคำถามน่ารู้พร้อมหาคำตอบโจทย์ยาก ๆ ได้อย่างง่ายดาย
หนังสือ151.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ปัจจุบันการแข่งขันการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ที่จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กำลังได้รับความสนใจอย่างสูง เห็นได้จากการที่มีนักเรียนและโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมสอบแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์เป็นจำนวนมาก การฝึกฝนทำแบบทดสอบอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญที่นักเรียนจะต้องทำในการเตรียมตัวสอบแข่งขัน แต่ในบางครั้งโจทย์ปัญหาที่นักเรียนจะได้พบในการสอบแข่งขันบางข้อนั้นเป็นโจทย์ที่ยาก ซับซ้อนและมีเนื้อหาเกินหลักสูตรอาจทำให้นักเรียนรู้สึกเบื่อหน่าย ท้อแท้และหมดกำลังใจ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคสำคัญในการเรียนวิทยาศาสตร์ต่อไปในเบื้องหน้า   

    หนังสือ "ส่งเสริมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตอน พืชน่ารู้ พร้อมแนวข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สสวท ป.4 - ป.6" เล่มนี้ จึงได้รวบรวมแนวข้อสอบซึ่งมีเนื้อหาใกล้เคียงกับข้อสอบจริง โดยได้แยกเนื้อหาออกมาเป็นเรื่อง ๆ เพื่อความสะดวกในการศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบแข่งขัน มีคำเฉลยที่อธิบายให้ง่ายต่อการเข้าใจ นำเสนอพร้อมภาพการ์ตูนประกอบสวยงาม ทำให้เด็ก ๆ อ่านได้อย่างสนุกสนานและใช้เตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวสอบได้อย่างเต็มที่

สารบัญ

1. พืชที่อยู่ในทะเลทรายมักจะมีใบน้อยไม่มีใบ การปรับตัวของพืชลักษณะนี้มีประโยชน์
2. ส่วนที่ใช้ดักจับแมลงของต้นกาบหอยแครง เปลี่ยนแปลงมาจากส่วนใด
3. ดอกไม้ในข้อใดเป็นดอกไม่สมบูรณ์
4. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของพืช
5. นักเรียนควรปลูกพืชไว้ในห้องนอนหรือไม่
6. เหตุใดในฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้ของพืชบางชนิดจึงเปลี่ยนเป็นสีแดง
7. เหตุใดข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิที่ปลูกที่จังหวัดปทุมธานีจึงให้ผลผลิตดีกว่าปลูกที่เชียงใหม่
8. ถ้าเกิดการระบาดของหนอนด้วงทำให้เสียหาย ควรทำอย่างไร
9. ธาตุอาหารใดที่พืชต้องการใช้ในปริมาณมาก
10. เซลูโลสเป็นสารประเภทใด
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710312225 (ปกอ่อน) 112 หน้า
ขนาด: 173 x 223 x 8 มม.
น้ำหนัก: 240 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ, บจก. สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน