0
วิทยาศาสตร์ ตอน ไฟฟ้ามีประโยชน์ พร้อมแนวข้อสอบแข่งขัน สสวท.ระดับประถมศึกษา
สนุกสนาน ได้ความรู้พร้อมการ์ตูนประกอบสวยงาม และรวมสุดยอดคำถามน่ารู้พร้อมหาคำตอบโจทย์ยาก ๆ ได้อย่างง่ายดาย สนุกสนานได้ความรู้ พร้อมภาพการ์ตูนประกอบสวยงาม
หนังสือ151.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ปัจจุบันการแข่งขันการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ที่จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กำลังได้รับความสนใจอย่างสูง เห็นได้จากการที่มีนักเรียนและโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมสอบแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์เป็นจำนวนมาก การฝึกฝนทำแบบทดสอบอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญที่นักเรียนจะต้องทำในการเตรียมตัวสอบแข่งขัน แต่ในบางครั้งโจทย์ปัญหาที่นักเรียนจะได้พบในการสอบแข่งขันบางข้อนั้นเป็นโจทย์ที่ยาก ซับซ้อนและมีเนื้อหาเกินหลักสูตรอาจทำให้นักเรียนรู้สึกเบื่อหน่าย ท้อแท้และหมดกำลังใจ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคสำคัญในการเรียนวิทยาศาสตร์ต่อไปในเบื้องหน้า   

    หนังสือ "ส่งเสริมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตอน สารเคมีน่ารู้รอบตัวเรา พร้อมแนวข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สสวท ป.1 - ป.3" เล่มนี้ จึงได้รวบรวมแนวข้อสอบซึ่งมีเนื้อหาใกล้เคียงกับข้อสอบจริง โดยได้แยกเนื้อหาออกมาเป็นเรื่อง ๆ เพื่อความสะดวกในการศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบแข่งขัน มีคำเฉลยที่อธิบายให้ง่ายต่อการเข้าใจ นำเสนอพร้อมภาพการ์ตูนประกอบสวยงาม ทำให้เด็ก ๆ อ่านได้อย่างสนุกสนานและใช้เตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวสอบได้อย่างเต็มที่

สารบัญ

1. ข้อใดเป็นการเกิดไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ
2. ข้อใดไม่ใช่การผลิตกระแสไฟฟ้า
3. อุปกรณ์ใดที่ทำให้พัดลมหมุนได้เมื่อเสียบปลั๊กไฟ
4. ไฟดูด หมายถึงข้อใด
5. ข้อใดไม่ควรทำเมื่อเจอคนถูกไฟฟ้าดูด
6. เหตุใดบนตึกสูงต้องมีสายล่อฟ้า
7. ในฤดูหนาว ขณะที่หวีผมจะเห็นผมเราติดหวีจนชี้ฟูเพราะเหตุใด
8. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านกับไฟฟ้าในถ่านไฟฉาย
9. แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านเรือนมีค่าเท่าใด
10. การติดไฟประดับต้นไม้ เวลาเปิดสวิตช์ไฟจะติดพร้อมกันหมด เป็นการต่อหลอดไฟฟ้าแบบใด
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710312218 (-ไม่ระบุ) 0 หน้า
สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ, บจก. สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน