0
วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า Gifted ม.1 ฉบับเน้นเนื้อหา
80 เรื่อง เนื้อหาแน่น รู้ลึก รู้กว้าง ชัดเจน ใช้ติวเข้มให้พื้นฐานวิทยาศาสตร์แน่น เพื่อใช้สอบเข้า ม.1 และแข่งขันทุกสนามสอบ โจทย์ข้อสอบ 1,200 ข้อ ครอบคลุมทุกเรื่อง
หนังสือ180.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาวิชาวิทยาศาสคร์ สำหรับน้องๆ ชั้น ป.6 เจาะลึกสาระความรู้กว่า 80 เรื่อง เนื้อหาแน่น รู้ลึก รู้กว้าง ชัดเจน ใช้ติวเข้มให้พื้นฐานวิทยาศาสตร์แน่น เพื่อใช้สอบเข้า ม.1 และแข่งขันทุกสนามสอบ พร้อมโจทย์ข้อสอบ 1,200 ข้อ ครอบคลุมทุกเรื่อง

สารบัญ

เรื่องที่ 1 การเจริญเติบโตของมนุษย์
เรื่องที่ 2 การเจริญเติบโตของวัยทารก
เรื่องที่ 3 การเจริญเติบโตของวัยเด็ก
เรื่องที่ 4 การเจริญเติบโตของวัยรุ่น
เรื่องที่ 5 การเจริญเติบโตของวัยผู้ใหญ่
เรื่องที่ 6 การเจริญเติบโตของวัยชรา
เรื่องที่ 7 การติดตามดูแลการเจริญเติบโตของตนเอง
เรื่องที่ 8 ระบบย่อยอาหาร
เรื่องที่ 9 ระบบหมุนเวียนโลหิต
เรื่องที่ 10 การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162374845 (ปกอ่อน) 364 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 18 มม.
น้ำหนัก: 655 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน