0
วิทยาศาสตร์ ม.1 +เฉลย
สรุปเนื้อหา ให้เป็นแนวทางและความรู้ต่าง ๆ ครบทุกรูปแบบเรื่อง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดโจทย์ให้นักเรียนทดสอบแบบฝึกหัดในทุกเรื่องของแต่ละบท เพื่อทบทวนความเข้าใจ เฉลยแยกเล่ม ละเอียด เข้าใจง่าย
หนังสือ170.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "วิทยาศาสตร์ ม.1" เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามมาตราฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาชั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้เขียนได้สรุปเนื้อหาให้แนวทางและความรู้ด้านต่าง ๆ ครบทุกรูปแบบทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้แจกแจงเรียงลำดับเนื้อหาในเรื่องต่าง ๆ ไว้เป็นบท ๆ อย่างครบถ้วน เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนทำความเข้าใจในเนื้อเรื่องของหลักวิชาในแต่ละเรื่องมากขึ้น โดยมีโจทย์ให้นักเรียนทดสอบทำแบบฝึกหัด พร้อมเฉลยละเอียด ในทุกเรื่องของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เหมาะสำหรับนักเรียนใช้เพื่อศึกษาเตรียมความพร้อม เตรียมตัวสอบประจำภาคเพื่อศึกษาต่อในชั้น ม.2

สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สารบริสุทธิ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การดำรงชีวิตของพืช
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พลังงานความร้อน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744329806 (ปกอ่อน) 244 หน้า
ขนาด: 189 x 260 x 14 มม.
น้ำหนัก: 550 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต, หจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน