0
วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2
เรียบเรียงขึ้นตรงตามหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 ของสสวท. โดยเน้นการสื่อความหมายด้วยภาพ เพราะเชื่อว่าถ้าผู้เรียนได้เรียนรู้จากภาพ จะทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตรงตามหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 ของสสวท. โดยเน้นการสื่อความหมายด้วยภาพ เพราะเชื่อว่าถ้าผู้เรียนได้เรียนรู้จากภาพ จะทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ภายในเล่มมีเนื้อหาประกอบด้วย พลังงานความร้อน และ กระบวนการเปลี่ยนแปลงลม ฟ้า อากาศ พร้อมทั้งแนวข้อสอบและเฉลยอย่างละเอียด เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

หน่วยที่ 5 พลังงานความร้อน
- บทที่ 1 ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสาร
- บทที่ 2 การถ่ายโอนความร้อน

หน่วยที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงลม ฟ้า อากาศ
- บทที่ 1 ลม ฟ้า อากาศรอบตัว
- บทที่ 2 มนุษย์และการเปลี่ยนแปลง ลม ฟ้า อากาศ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164970847 (ปกอ่อน) 181 หน้า
ขนาด: 207 x 287 x 10 มม.
น้ำหนัก: 480 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สุชาติ สุภาพ
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน