0
วิทยาศาสตร์ ม.2 +เฉลย
สรุปเนื้อหา ให้แนวทางและความรู้ด้านต่าง ๆ ครบทุกรูปแบบทั้งเรื่องเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ โจทย์ให้นักเรียนทดสอบแบบฝึกหัด ในทุกเรื่องของแต่ละบท เพื่อทบทวนความเข้าใจ
หนังสือ189.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "วิทยาศาสตร์ ม.2" เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามมาตราฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาชั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้เขียนได้สรุปเนื้อหาให้แนวทางและความรู้ด้านต่าง ๆ ครบทุกรูปแบบทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้แจกแจงเรียงลำดับเนื้อหาในเรื่องต่าง ๆ ไว้เป็นบท ๆ อย่างครบถ้วน เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนทำความเข้าใจในเนื้อเรื่องของหลักวิชาในแต่ละเรื่องมากขึ้น โดยมีโจทย์ให้นักเรียนทดสอบทำแบบฝึกหัด พร้อมเฉลยละเอียด ในทุกเรื่องของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เหมาะสำหรับนักเรียนใช้เพื่อศึกษาเตรียมความพร้อม เตรียมตัวสอบประจำภาคเพื่อศึกษาต่อในชั้น ม.3

สารบัญ

ภาคเรียนที่ 1
- หน่วยที่ 1 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
- หน่วยที่ 2 สารละลาย
- หน่วยที่ 3 ร่างกายมนุษย์
- หน่วยที่ 4 การเคลื่อนที่และแรง

ภาคเรียนที่ 2
- หน่วยที่ 5 งานและพลังงาน
- หน่วยที่ 6 การแยกสาร
- หน่วยที่ 7 โลกและการเปลี่ยนแปลง
- หน่วยที่ 8 ทรัพยากรพลังงาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744329851 (ปกอ่อน) 324 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 17 มม.
น้ำหนัก: 735 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต, หจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน