0
วิทยาศาสตร์ ม.2 เรื่องแรงในชีวิตประจำวัน
เรียบเรียบขึ้นตรงตามหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 ของ สสวท. เพื่อใช้ประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

   หนังสือ "วิทยาศาสตร์ ม.2 แรงในชีวิตประจำวัน" ได้รวบรวมเรียบเรียงขึ้นตรงตามหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 ของ สสวท. เพื่อใช้ประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 หรือสำหรับใช้เป็นคู่มือสำหรับเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น พร้อมอธิบายเนื้อหาสำคัญและเทคนิคการทำโจทย์พร้อมตัวอย่างวิธีคิดอย่างละเอียด

สารบัญ

บทที่ 1 แรงในชีวิตประจำวัน
- แรงคืออะไร
- การหาแรงลัพธ์
- แผนภาพวัตถุอิสระ
- แรงบางชนิดที่ควรรู้จัก
- แรงกับการเคลื่อนที่
- สมดุลของแรง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164856035 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 208 x 288 x 11 มม.
น้ำหนัก: 475 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์SCIENCE PUBLISHING
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน