0
วิทย์คิดกล้วย ๆ วิทยาศาสตร์ ป.2 เล่ม 1
หนังสือที่จะเปลี่ยนวิชาวิทย์ฯ ให้เป็นเรื่องง่าย ๆ สรุปเนื้อหา "ครอบคลุม" ทุกตัวชี้วัด แบบทดสอบ "ลองทำดู หนูทำได้" ครบทุกบท ทุกหัวข้อ แบบทดสอบความเข้าใจ อธิบายง่าย ๆ สไตล์วิทย์คิดกล้วย ๆ
หนังสือ122.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่จะเปลี่ยนวิชาวิทย์ฯ ให้เป็นเรื่องง่าย ๆ สรุปเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยอธิบายให้เข้าใจง่ายแบบพี่สอนน้อง อีกทั้งยังมีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำพร้อมครบทุกหัวข้อ ใช้ประกอบการเรียนให้เข้าใจเนื้อหาได้อย่างสมบูรณ์ หรือใช้เตรียมตัวสอบได้ทั้งกลางภาคและปลายภาค

สารบัญ

หน่วยที่ 1 : การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว
- เรื่องที่ 1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
- เรื่องที่ 2 การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

หน่วยที่ 2 : วัสดุและการใช้ประโยชน์
- เรื่องที่ 1 ชนิดของวัสดุ
- เรื่องที่ 2 สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุ
- เรื่องที่ 3 การใช้ประโยชน์จากวัสดุ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703546 (ปกอ่อน) 120 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 6 มม.
น้ำหนัก: 230 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน