0
วิทย์คิดกล้วย ๆ วิทยาศาสตร์ ป.2 เล่ม 1
หนังสือที่จะเปลี่ยนวิชาวิทย์ฯ ให้เป็นเรื่องง่าย ๆ สรุปเนื้อหา "ครอบคลุม" ทุกตัวชี้วัด แบบทดสอบ "ลองทำดู หนูทำได้" ครบทุกบท ทุกหัวข้อ แบบทดสอบความเข้าใจ อธิบายง่าย ๆ สไตล์วิทย์คิดกล้วย ๆ
หนังสือ128.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "วิทย์คิดกล้วย ๆ วิทยาศาสตร์ ป.2 เล่ม 1" เล่มนี้ เขียนขึ้นเพื่อเปลี่ยนแนวคิดของน้อง ๆ นักเรียนหลายคน ที่อาจรู้สึกว่าวิชาวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องยาก โดยยึดหลักอธิบายง่าย ๆ อธิบายให้เห็นภาพ เพื่อให้เด็ก ๆ เข้าใจ รวมไปถึงการจัดลำดับความคิดให้เป็นลำดับขั้นตอน ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ใช้ประกอบการเรียนในชั้น หรือเตรียมตัวสอบปลายภาค พิเศษ ปรับปรุงใหม่เพิ่มข้อสอบยากจาก สสวท. พร้อมเฉลย

สารบัญ

หน่วยที่ 1 : การเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว
- เรื่องที่ 1 ทักษะกระบบวนการมางวิทยาศาสตร์
- เรื่องที่ 2 การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

หน่วยที่ 2 : วัสดุและการใช้ประโยชน์
- เรื่องที่ 1 ชนิดของวัสดุ
- เรื่องที่ 2 สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุ
- เรื่องที่ 3 การใช้ประโยชน์จากวัสดุ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162018923 (ปกอ่อน) 136 หน้า
ขนาด: 183 x 259 x 7 มม.
น้ำหนัก: 260 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน