0
วิทย์คิดกล้วย ๆ วิทยาศาสตร์ ป.3 เล่ม 2
หนังสือที่จะเปลี่ยนวิชาวิทย์ฯ ให้เป็นเรื่องง่าย ๆ สรุปเนื้อหา "ครอบคลุม" ทุกตัวชี้วัด แบบทดสอบ "ลองทำดู หนูทำได้" ครบทุกบท ทุกหัวข้อ แบบทดสอบความเข้าใจ อธิบายง่าย ๆ สไตล์วิทย์คิดกล้วย ๆ
หนังสือ103.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "วิทย์คิดกล้วย ๆ วิทยาศาสตร์ ป.3 เล่ม 2" เล่มนี้ เขียนขึ้นเพื่อเปลี่ยนแนวคิดของน้อง ๆ นักเรียนหลายคน ที่อาจรู้สึกว่าวิชาวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องยาก โดยยึดหลักอธิบายง่าย ๆ อธิบายให้เห็นภาพ เพื่อให้เด็ก ๆ เข้าใจ รวมไปถึงการจัดลำดับความคิดให้เป็นลำดับขั้นตอน ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) พร้อมให้ทริคช่วยจำ สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

สารบัญ

หน่วยที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของวัตถุและวัสดุ
- บทที่ 1 การทำให้วัตถุและวัสดุเปลี่ยนแปลง

หน่วยที่ 4 แรงในชีวิตประจำวัน
- บทที่ 1 แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัส

หน่วยที่ 5 พลังงานกับชีวิต
- บทที่ 1 ดวงอาทิตย์และปรากฏการณ์ของโลก
- บทที่ 2 พลังงานไฟฟ้า

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162018619 (ปกอ่อน) 104 หน้า
ขนาด: 184 x 260 x 5 มม.
น้ำหนัก: 200 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน