0
วิทย์คิดกล้วย ๆ วิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 1
หนังสือที่จะเปลี่ยนวิชาวิทย์ฯ ให้เป็นเรื่องง่าย ๆ สรุปเนื้อหา "ครอบคลุม" ทุกตัวชี้วัด แบบทดสอบ "ลองทำดู หนูทำได้" ครบทุกบท ทุกหัวข้อ แบบทดสอบความเข้าใจ อธิบายง่าย ๆ สไตล์วิทย์คิดกล้วย ๆ
หนังสือ123.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "วิทย์คิดกล้วย ๆ วิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 1" เล่มนี้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ครบทุกหัวข้อโดยอธิบายง่าย ๆ แบบพี่สอนน้อง พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทและแนวข้อสอบปลายภาคไว้ใช้ทบทวนพร้อมเฉลย ใช้ประกอบการเรียนในชั้น หรือเตรียมตัวสอบปลายภาคหรือสอบแข่งขันต่าง ๆ พิเศษ ปรับปรุงใหม่เพิ่มข้อสอบยากจาก สสวท. พร้อมเฉลย

สารบัญ

หน่วยที่ 1 : การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว
- บทที่ 1 การเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์

หน่วยที่ 2 : สิ่งมีชีวิต
- บทที่ 1 สิ่งมีชีวิตรอบตัว
- บทที่ 2 ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอก

หน่วยที่ 3 : แรงและพลังงาน
- บทที่ 1 มวลและน้ำหนัก
- บทที่ 2 ตัวกลางของแสง

- แบบทดสอบปลายภาคเรียน
- แนวข้อสอบยากจาก สสวท.

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703973 (ปกอ่อน) 136 หน้า
ขนาด: 180 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน