0
วิทย์คิดกล้วย ๆ วิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 2
หนังสือที่จะเปลี่ยนวิชาวิทย์ฯ ให้เป็นเรื่องง่าย ๆ สรุปเนื้อหา "ครอบคลุม" ทุกตัวชี้วัด แบบทดสอบ "ลองทำดู หนูทำได้" ครบทุกบท ทุกหัวข้อ แบบทดสอบความเข้าใจ อธิบายง่าย ๆ สไตล์วิทย์คิดกล้วย ๆ
หนังสือ109.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่จะเปลี่ยนวิชาวิทย์ฯ ให้เป็นเรื่องง่าย ๆ สรุปเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ครบทุกบท โดยอธิบายให้เข้าใจง่ายแบบพี่สอนน้อง อีกทั้งยังมีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำพร้อมครบทุกหัวข้อ ใช้ประกอบการเรียนให้เข้าใจเนื้อหาได้อย่างสมบูรณ์ หรือใช้เตรียมตัวสอบได้ทั้งกลางภาคและปลายภาค

สารบัญ

หน่วยที่ 4 วัสดุและสสาร
- บทที่ 1 สมบัติทางกายภาพของวัสดุ
- บทที่ 2 สถานะของสสาร

หน่วยที่ 5 โลกและอวกาศ
- บทที่ 1 ดวงจันทร์ของเรา
- บทที่ 2 ระบบสุริยะ

- แบบทดสอบท้ายบท
- แบบทดสอบปลายภาคเรียน
- เฉลยแบบทดสอบท้ายบทและแบบทดสอบปลายภาคเรียน

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703638 (ปกอ่อน) 104 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 6 มม.
น้ำหนัก: 205 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน