0
วิทย์คิดกล้วย ๆ วิทยาศาสตร์ ป.5 เล่ม 1
หนังสือที่จะเปลี่ยนวิชาวิทย์ฯ ให้เป็นเรื่องง่าย ๆ สรุปเนื้อหา "ครอบคลุม" ทุกตัวชี้วัด แบบทดสอบ "ลองทำดู หนูทำได้" ครบทุกบท ทุกหัวข้อ แบบทดสอบความเข้าใจ อธิบายง่าย ๆ สไตล์วิทย์คิดกล้วย ๆ
หนังสือ122.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่จะเปลี่ยนวิชาวิทย์ฯ ให้เป็นเรื่องง่าย ๆ สรุปเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบทุกบท โดยอธิบายให้เข้าใจง่ายแบบพี่สอนน้อง อีกทั้งยังมีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำพร้อมครบทุกหัวข้อ ใช้ประกอบการเรียนให้เข้าใจเนื้อหาได้อย่างสมบูรณ์ หรือใช้เตรียมตัวสอบได้ทั้งกลางภาคและปลายภาค

สารบัญ

หน่วยที่ 1 : การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว
- บทที่ 1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

หน่วยที่ 2 : แรงและพลังงาน
- บทที่ 1 แรงลัพธ์
- บทที่ 2 เสียง

หน่วยที่ 3 : การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
- บทที่ 1 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
- บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
- บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703553 (ปกอ่อน) 112 หน้า
ขนาด: 188 x 260 x 6 มม.
น้ำหนัก: 220 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน