0
วิทย์คิดกล้วย ๆ วิทยาศาสตร์ ป.5 เล่ม 1
หนังสือที่จะเปลี่ยนวิชาวิทย์ฯ ให้เป็นเรื่องง่าย ๆ สรุปเนื้อหา "ครอบคลุม" ทุกตัวชี้วัด แบบทดสอบ "ลองทำดู หนูทำได้" ครบทุกบท ทุกหัวข้อ แบบทดสอบความเข้าใจ อธิบายง่าย ๆ สไตล์วิทย์คิดกล้วย ๆ
หนังสือ128.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "วิทย์คิดกล้วย ๆ วิทยาศาสตร์ ป.5 เล่ม 1" เล่มนี้ ตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ครบทุกหัวข้อโดยอธิบายง่าย ๆ แบบพี่สอนน้อง พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท แนวข้อสอบปลายภาคไว้ใช้ทบทวนพร้อมเฉลย ใช้ประกอบการเรียนในชั้น หรือเตรียมตัวสอบปลายภาค สอบ O-NET และสอบเข้า ม.1 พิเศษ ปรับปรุงใหม่เพิ่มข้อสอบยากจาก สสวท. พร้อมเฉลย

สารบัญ

หน่วยที่ 1 การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว
- บทที่ 1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

หน่วยที่ 2 แรงและพลังงาน
- บทที่ 1 แรงลัพท์และแรงเสียดทาน
- บทที่ 2 เสียง

หน่วยที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของสาร
- บทที่ 1 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
- บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
- บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162018930 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 184 x 258 x 6 มม.
น้ำหนัก: 245 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน