0
ลด 15%
วิทย์คิดกล้วย ๆ วิทยาศาสตร์ ป.6 เล่ม 1
หนังสือที่จะเปลี่ยนวิชาวิทย์ฯ ให้เป็นเรื่องง่าย ๆ สรุปเนื้อหา "ครอบคลุม" ทุกตัวชี้วัด แบบทดสอบ "ลองทำดู หนูทำได้" ครบทุกบท ทุกหัวข้อ แบบทดสอบความเข้าใจ อธิบายง่าย ๆ สไตล์วิทย์คิดกล้วย ๆ
หนังสือ97.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "วิทย์คิดกล้วย ๆ วิทยาศาสตร์ ป.6 เล่ม 1" เล่มนี้ เขียนขึ้นเพื่อเปลี่ยนแนวคิดของน้อง ๆ นักเรียนหลายคน ที่อาจรู้สึกว่าวิชาวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องยาก โดยยึดหลักอธิบายง่าย ๆ อธิบายให้เห็นภาพ เพื่อให้เด็ก ๆ เข้าใจ รวมไปถึงการจัดลำดับความคิดให้เป็นลำดับขั้นตอน ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) พร้อมให้ทริคช่วยจำ สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

สารบัญ

หน่วยที่ 1 อาหารและการย่อยอาหาร
- เรื่องที่ 1 สารอาหาร
- เรื่องที่ 2 ระบบย่อยอาหาร

หน่วยที่ 2 การแยกสารเนื้อผสม
- เรื่องที่ 1 การแยกสารเนื้อผสม

หน่วยที่ 3 หินและธรรมชาติดึกดำบรรพ์
- เรื่องที่ 1 กระบวนการเกิดหิน วัฏจักรหิน และการนำหินและแร่ไปใช้ประโยชน์
- เรื่องที่ 2 การเกิดซากดึกดำบรรพ์และการนำไปใช้ประโยชน์

ข้อสอบปลายภาคพร้อมเฉลย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162018428 (ปกอ่อน) 104 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 6 มม.
น้ำหนัก: 200 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน