0
วิทย์คิดกล้วย ๆ วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1
หนังสือที่จะเปลี่ยนวิชาวิทย์ฯ ให้เป็นเรื่องง่าย ๆ สรุปเนื้อหา "ครอบคลุม" ทุกตัวชี้วัด แบบทดสอบ "ลองทำดู หนูทำได้" ครบทุกบท ทุกหัวข้อ แบบทดสอบความเข้าใจ อธิบายง่าย ๆ สไตล์วิทย์คิดกล้วย ๆ
หนังสือ103.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

      หนังสือที่จะเปลี่ยนวิชาวิทย์ฯ ให้เป็นเรื่องง่าย ๆ สรุปเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบทุกบท โดยอธิบายให้เข้าใจง่ายแบบพี่สอนน้อง อีกทั้งยังมีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำพร้อมครบทุกหัวข้อ ใช้ประกอบการเรียนให้เข้าใจเนื้อหาได้อย่างสมบูรณ์ หรือใช้เตรียมตัวสอบได้ทั้งกลางภาคและปลายภาค

สารบัญ

หน่วยที่ 1 : เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
- ความสำคัญและความหมายของวิทยาศาสตร์
- กระบวนการทำงานของนักวิทยาศาสตร์
- ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

หน่วยที่ 2 : สารบริสุทธิ์
- บทที่ 1 สมบัติของสารบริสุทธิ์
- บทที่ 2 การจำแนกและองค์ประกอบของสารบริสุทธิ์

หน่วยที่ 3 : หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
- บทที่ 1 เซลล์
- บทที่ 2 การลำเลียงเข้า - ออกเซลล์

หน่วยที่ 4 : การดำรงชีวิตของพืช
- บทที่ 1การสืบพันธุ์และขยายพันธุ์พืชดอก
- บทที่ 2 การสังเคราะห์ด้วยแสง
- บทที่ 3 กาลำเลียงน้ำ ธาตุอาหาร และอาหารของพืช

แบบทดสอบปลายภาค

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162017759 (ปกอ่อน) 120 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 6 มม.
น้ำหนัก: 235 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน