0
วิทย์คิดกล้วย ๆ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1
หนังสือที่จะเปลี่ยนวิชาวิทย์ฯ ให้เป็นเรื่องง่าย ๆ สรุปเนื้อหา "ครอบคลุม" ทุกตัวชี้วัด แบบทดสอบ "ลองทำดู หนูทำได้" ครบทุกบท ทุกหัวข้อ แบบทดสอบความเข้าใจ อธิบายง่าย ๆ สไตล์วิทย์คิดกล้วย ๆ
หนังสือ103.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่จะเปลี่ยนวิชาวิทย์ฯ ให้เป็นเรื่องง่าย ๆ สรุปเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบทุกบท โดยอธิบายให้เข้าใจง่ายแบบพี่สอนน้อง อีกทั้งยังมีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำพร้อมครบทุกหัวข้อ ใช้ประกอบการเรียนให้เข้าใจเนื้อหาได้อย่างสมบูรณ์ หรือเตรียมตัวสอบปลายภาค สอบ O-NET และสอบเข้า ม.4

สารบัญ

หน่วยที่ 1 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา

หน่วยที่ 2 พันธุศาสตร์
- บทที่ 1 : การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
- เฉลยแบบทดสอบความเข้าใจ

หน่วยที่ 3 คลื่นและแสง
- บทที่ 1 คลื่น
- บทที่ 2 แสง
- เฉลยแบบทดสอบความเข้าใจ

หน่วยที่ 4 ระบบสุริยะของเรา
- บทที่ 1 ปฏิพันธ์ในระบบสุริยะ
- เฉลยแบบทดสอบความเข้าใจ

แบบทดสอบปลายภาคเรียน
- เฉลยแบบทดสอบความเข้าใจ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162018510 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 5 มม.
น้ำหนัก: 245 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน