0
วิทย์คิดกล้วย ๆ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2
หนังสือที่จะเปลี่ยนวิชาวิทย์ฯ ให้เป็นเรื่องง่าย ๆ สรุปเนื้อหา "ครอบคลุม" ทุกตัวชี้วัด แบบทดสอบ "ลองทำดู หนูทำได้" ครบทุกบท ทุกหัวข้อ แบบทดสอบความเข้าใจ อธิบายง่าย ๆ สไตล์วิทย์คิดกล้วย ๆ
หนังสือ103.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "วิทย์คิดกล้วย ๆ วิทยาศาสตร์ ป.3 เล่ม 2" เล่มนี้ เขียนขึ้นเพื่อเปลี่ยนแนวคิดของน้อง ๆ นักเรียนหลายคน ที่อาจรู้สึกว่าวิชาวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องยาก โดยยึดหลักอธิบายง่าย ๆ อธิบายให้เห็นภาพ เพื่อให้เด็ก ๆ เข้าใจ รวมไปถึงการจัดลำดับความคิดให้เป็นลำดับขั้นตอน ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) พร้อมให้ทริคช่วยจำ สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

สารบัญ

หน่วยที่ 5 ปกิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวิตประจำวัน
- บทที่ 1 ปฏิกิริยาเคมี
- บทที่ 2 วัสดุในชีวิตประจำวัน

หน่วยที่ 6 ไฟฟ้า
- บทที่ 1 วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
- บทที่ 2 ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

หน่วยที่ 7 ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
- บทที่ 1 ระบบนิเวศ
- บทที่ 2 ความหลาหลายทางชีวภาพ

- ข้อสอบปลายภาคเรียนพร้อมเฉลย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162018626 (ปกอ่อน) 120 หน้า
ขนาด: 185 x 259 x 6 มม.
น้ำหนัก: 230 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน