0
วิทย์-คณิต 1,000 ข้อสอบยาก เตรียมสอบเข้า Gifted ม.1 (ฉบับปรับปรุงใหม่)
เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จะสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เตรียมความพร้อมและพัฒนานักเรียนให้ได้เพิ่มเติมความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
หนังสือ232.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "วิทย์-คณิต 1,000 ข้อสอบยาก เตรียมสอบเข้า Gifted ม.1" เล่มนี้ ผู้เขียนได้นำข้อสอบแข่งขันจากสถาบันต่าง ๆ และข้อสอบเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนที่สนใจได้ศึกษา ข้อสอบบางข้อมีความจำเป็นต้องใช้ความรู้ที่สูงกว่าในระดับชั้นประถมศึกษา และเพื่อให้นักเรียนได้แนวคิดในการแก้โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงได้อย่างหลากหลายในบางข้อ ผู้เขียนจึงได้อธิบายแนวคิดในการแก้ปัญหาเหล่านั้นตัวยวิธีการต่าง ๆ หลายวิธีเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้แก่นักเรียน เหมาะสำหรับใช้เตรียมสอบแข่งขัน และสอบเข้า Gifted ม.1 โรงเรียนรัฐบาลชั้นนำทุกแห่ง

สารบัญ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
- ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย
- ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 พร้อมเฉลย
- ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 3 พร้อมเฉลย
- ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 4 พร้อมเฉลย
- ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 5 พร้อมเฉลย
ฯลฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
- ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย
- ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2 พร้อมเฉลย
- ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3 พร้อมเฉลย
- ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4 พร้อมเฉลย
- ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5 พร้อมเฉลย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162375590 (ปกอ่อน) 360 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 17 มม.
น้ำหนัก: 650 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน