0
วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม
คนเรานี้จะมีความสุขอย่างแท้จริง ก็ต้องดำเนินชีวิตให้ถูกต้อง คือ จะต้องปฏิบัติถูกต้องต่อชีวิตของตนเอง และต่อสภาพแวดล้อม ทั้งทางสังคม ทางธรรมชาติ และทางวัตถุโดยทั่วไป
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม" เล่มนี้ ได้อธิบายวิธีคิดแบบต่างๆ ตามหลักพุทธธรรม เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง โดยในเล่มแสดงหลักวิธีคิดตามแนวทางพุทธศาสนา (โยนิโสมนสิการ) ว่ามีอะไรบ้าง และเป็นอย่างไร โดยละเอียด ให้ผู้อ่านใช้สมาธิและสติปัญญาคิดตามข้อความที่ได้อ่านไปอย่างช้าๆ และนำวิธีคิดต่างๆ เหล่านั้น ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อความสงบสุขภายในอันเป็นความสุขที่แท้จริง

สารบัญ

- ฐานะของความคิด ในระบบการดำเนินชีวิตที่ดี
- ฐานะของความคิด ในกระบวนการของการศึกษา หรือการพัฒนาปัญญา
- จุดเริ่มของการศึกษา และความไร้การศึกษา
- กระบวนการของการศึกษา
- ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับจุดเริ่มของการศึกษา
- ความคิดที่ไม่เป็นการศึกษา และความคิดที่เป็นการศึกษา
- ความสำคัญของโยนิโสมนสิการ
- ความหมายของโยนิโสมนสิการ
- วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
- วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789743159602 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 144 x 210 x 11 มม.
น้ำหนัก: 235 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ศยาม, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน