0
วิธีคิดเชิงซ้อนในการวิจัยชุมชน : พลวัตและศักยภาพของชุมชนในการพัฒนา
เนื่องในวาระครบรอบ 72 ปี บทความและข้อเขียนต่าง ๆ ในหนังสือเล่มนี้ ถึงแม้จะเขียนขึ้นมาต่างวาระ แต่ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะถอดประสบการณ์ของผู้เขียนในการทำงานวิจัยชุมชนและท้องถิ่น
หนังสือ228.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    บทความและข้อเขียนต่าง ๆ ในหนังสือเล่มนี้ ถึงแม้จะเขียนขึ้นมาต่างวาระ แต่ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของความพยายาม ที่จะถอดประสบการณ์ของผู้เขียนในการทำงานวิจัยชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งในช่วงกว่า 25 ปีที่ผ่านมานั้น งานวิจัยชุมชนและท้องถิ่นในสังคมไทยมีความก้าวหน้าน้อยมาก ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะงานวิจัยส่วนใหญ่มักจะยึดมุมมองด้านเดียวเป็นหลักในการศึกษา กล่าวคืออาจจะสุดโต่งไปในทางด้านใดด้านหนึ่ง ระหว่างด้านที่มองชุมชนในลักษณะที่เป็นอุดมคติ และด้านที่มองชุมชนเป็นเพียงจากภาพปรากฏที่พบเห็นได้อย่างผิวเผินเท่านั้น หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนึ่งในความพยายามของการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและคุณภาพของประชาคมนักวิจัยด้านชุมชน

สารบัญ

บทนำ : วิธีคิดเชิงซ้อนในการวิจัยชุมชน
ภาคแรก แนวทางในการวิจัยความเคลื่อนไหวของชุมชน
- บทที่ 1 การวิจัยพลวัตและความขัดแย้งในการพัฒนาด้วยวิธีคิดเชิงซ้อน
- บทที่ 2 กระบวนการสร้างความคิดในการวิจัยเชิงวิพากษ์
- บทที่ 3 การวิจัยในมิติทางวัฒนธรรม

ภาคสอง แนวความคิดพื้นฐานในการวิจัยชุมชน
- บทที่ 4 โครงสร้างสังคม
- บทที่ 5 อำนาจ
- บทที่ 6 สิทธิ

ภาคสาม พลังของชุมชนกับการพัฒนาในมิติทางวัฒนธรรม
- บทที่ 7 การเปลี่ยนแปลงสังคมกับศักยภาพของชุมชนไทย
- บทที่ 8 พลวัตของชุมชนกับการพัฒนาในมิติทางวัฒนธรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164171190 (ปกอ่อน) 304 หน้า
ขนาด: 144 x 210 x 16 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สนับสนุนการวิจัย, สนง. กองทุน
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน