0
วิธีบงการผู้อื่นอย่างแนบเนียน
พบกับวิธีเปลี่ยนเจตจำนงและพฤติกรรม ของผู้อื่นอย่างแยบยล โดยไม่ต้องใช้แรงกดดันและการบีบบังคับเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน
หนังสือ123.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เราต่างเคยซื้อสินค้าที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ด้วย “ความสมัครใจ” และไม่รู้สึกเสียดายเงิน จากพ่อค้าหัวใสที่พยายามใช้เทคนิคด้านจิตวิทยา โฆษณาชักจูงให้เราซื้อสินค้าของพวกเขา...เราต่างเคยล้มเหลวมาแล้ว กับการพยายามเปลี่ยนแปลงผู้อื่น ทั้งในด้านความคิดและพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องหรือถูกต้อง แต่ไม่เป็นประโยชน์กับเราหรือส่วนรวม...นี่เป็นเพราะเหตุใด? ถ้าเราเข้าใจ "จิตแฝง" ของมนุษย์อย่างถ่องแท้ ก็จะสามารถบังคับจิตใจของเรามิให้คล้อยตามการชักจูงของผู้อื่น และสามารถบงการให้ผู้อื่นคิดและทำตามที่เราต้องการ ทั้งนี้โดยเริ่มจากเจตนาที่ดี

    หนังสือ "วิธีบงการผู้อื่นอย่างแนบเนียน" เล่มนี้ จะเผยเทคนิคต่าง ๆ สำหรับบงการคนอื่นอย่างแนบเนียน เป็นเคล็ดลับวิธีเปลี่ยนเจตจำนง และพฤติกรรมของผู้อื่นอย่างแยบยล โดยไม่ต้องใช้แรงกดดันและการบีบบังคับ เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน

สารบัญ

บทที่ 1 วิธีทำให้คนอื่นเห็นด้วยกับเรา
- วิธีทำให้คนที่คัดค้านเราอย่างดึงดัน กลายเป็นเพื่อนที่สนับสนุนเราอย่างแข็งขัน
- วิธีทำให้คนอื่นทำตามเรา
- ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งลังเลตัดสินใจไม่ได้ ควรหาทางทำให้พวกเขาตัดสินใจแน่ชัด
- วิธีทำให้คนขี้สงสัย เชื่อถือเรา

บทที่ 2 วิธีทำให้คนอื่นเกิดความรู้สึกที่ดีต่อเราอย่างเป็นไปเอง
- ทำให้คนที่ "เกลียด" เรา หันมา "ชอบ" เรา
- วิธีเรียกร้องความสนใจจากคนที่ไม่สนใจใยดีต่อเรา
- วิธีเปิดประตูหัวใจคนที่ระวังตัวจัด
ฯลฯ

บทที่ 3 วิธีบงการผู้อื่นอย่างแนบเนียน
- ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมรับข้อเรียกร้องที่เราคิดว่าอาจถูกปฏิเสธ
- เปลี่ยนคนไม่มีความมุ่งมั่นให้กลายเป็นคนมีความมุ่งมั่น
- ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งถอนข้อเรียกร้องที่แข็งกร้าว
- ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งที่กำลังหลบเลี่ยงหลักการพูดความจริงออกมาก

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2908551314899 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 144 x 208 x 13 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เต๋าประยุกต์ ๒๐๑๑, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน