0
วิธีวิทยาการวิจัย : Research Methodology
วิธีวิทยาการวิจัย : Research Methodology เล่มนี้ ได้นำเสนอ หลักการวิจัย กระบวนการวิจัย เทคนิคการวิจัย และประเมินคุณภาพการวิจัย
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "วิธีวิทยาการวิจัย : Research Methodology" เล่มนี้ ได้ตามเสนอ หลักการวิจัย กระบวนการวิจัย เทคนิคการวิจัยและประเมินคุณภาพการวิจัยในแต่ละบท ซึ่งเนื้อหาในเล่มได้ให้หลักการอันเป็นแนวคิดสำคัญที่เข้าใจง่ายเพื่อนำไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสำหรับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการวิจัยพร้อมทั้งมีแผนภาพประกอบทุกขั้นตอนการวิจัย..

สารบัญ

บทนำ การวิจัย
บทที่ 1 การเตรียมการวิจัย
บทที่ 2 การเตรียมการวิจัย
บทที่ 3 การพัฒนากรอบแนวคิดของการวิจัย
บทที่ 4 การออกแบบการวิจัย
บทที่ 5 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
บทที่ 6 การพัฒนาเครื่องมือวิจัย
บทที่ 7 การกำหนดกลุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล
บทที่ 8 การวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 9 การเขียนรายงานการวิจัย
บทที่ 10 การเผยแพร่ผลงานวิจัย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165773744 (ปกอ่อน) 277 หน้า
ขนาด: 185 x 259 x 15 มม.
น้ำหนัก: 600 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ทิพย์สิริ กาญจนวาสี
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน