0
วิธี "ล้วงถาม" อย่างแนบเนียน
กล้าปรับเปลี่ยนทัศนคติ ใช้ท่าทีเปิดกว้าง ยอมรับวิธีการต่าง ๆ ที่ "คนซื่อตรง" ไม่มีวันเข้าใจ ถ้าต้องการรู้เท่าทันและช่วงใช้ผู้อื่น ใครอ่านเราออก ก็จะรับมือเราได้อย่างง่ายดาย
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ถ้าต้องการประสบความสำเร็จอย่างราบรื่น ในทางการเมือง ธุรกิจการค้า หรืออาชีพอื่น ๆ ต้องวางแผนหลักล่วงหน้าอย่างถูกต้อง บนพื้นฐานทำความเข้าใจสภาพโดยรวมให้ชัดเจน ไม่เพียงต้อง "รู้เรา" ยังต้อง "รู้เขา" และอย่าให้เขา "รู้เรา" ซึ่ง วิธี "ล้วงถาม" ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญยิ่ง มีทัศนคติ หลักการ วิธีการ และรายละเอียดมากมาย แต่ก็ประหลาดนักที่หาหนังสือเกี่ยวกับ วิธี "ล้วงถาม" ในท้องตลาดไม่ได้เลย...

    ...จงปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ตรงตามความเป็นจริง ไม่ว่าเราคือผู้นำหรือผู้ตามในวงการใด พึงแสดงออกเป็นคนดีมีคุณธรรม ใจกว้าง ซื่อสัตย์ แต่ก็มีสติ รู้เท่าทัน พร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นคนละคนได้ทันที ในกรณีต้องรับมือคนชั่วร้าย เจ้าเล่ห์ ไร้คุณธรรม หากจำเป็น ตลอดถึงกล้าแสดงตัวเสมือนหนึ่งคนโง่ เพื่อหยั่งรู้เข้าใจผู้อื่นอย่างถ่องแท้ เพราะมีแต่ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ยอมรับคุณสมบัติเหล่านี้ได้ จึงจะเข้าใจ กระทั่งสามารถใช้วิธีการและกลยุทธ์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง "การล้วงถาม" ได้อย่างเหมาะสม แยบคาย และแนบเนียน...

สารบัญ

บทที่ 1 วางตัว "น่าเชื่อถือ"
บทที่ 2 โน้มนำให้อยากพูด
บทที่ 3 เปิดเผยโดยไม่ตั้งใจ
บทที่ 4 คู่เเข่งที่พัวพันลำบาก
บทที่ 5 ช่วงเวลาที่มักพลั้งปาก
บทที่ 6 ยอดฝีมือนักล้วงถาม

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2908551314905 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 143 x 208 x 11 มม.
น้ำหนัก: 260 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เต๋าประยุกต์ ๒๐๑๑, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน