0
วิปัสสนาญาณ (PDF)
ในหนังสือ เรื่อง “วิปัสสนาญาณ” นั้น ก็เกิดสืบเนื่องมาจากที่ผมได้อยากที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ในการปฏิบัติธรรมกรรมฐานในส่วนของ “วิชาวิปัสสนากรรมฐาน” ให้คุณผู้อ่านที่เป็นชาวพุทธทุกท่านได้รู้ถูก เข้าใจ
e-books(PDF) ?99.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

      ในหนังสือ เรื่อง “วิปัสสนาญาณ” นั้น ก็เกิดสืบเนื่องมาจากที่ผมได้อยากที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ในการปฏิบัติธรรมกรรมฐานในส่วนของ “วิชาวิปัสสนากรรมฐาน” ให้คุณผู้อ่านที่เป็นชาวพุทธทุกท่านได้รู้ถูก เข้าใจถูก ในหลักวิชาที่ถือว่าเป็นวิชาที่สุดยอดที่สุดในโลก เป็นวิชาที่สูงส่งที่สุดในโลกอีกเช่นกัน ถ้าคุณผู้อ่านเป็นชาวพุทธแท้ ๆ ก็ย่อมเห็นด้วยกันกับผม ในประเด็นที่ว่า มีเพียงวิชาเดียวในโลกนี้ที่ผู้เรียนจนสำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว จะไม่มีวัน “ตาย” เป็น “อัมมะตะ” ตลอดกาล วิชา “วิปัสสนากรรมฐาน” นั่นเอง เพราะที่ว่าเรียนจบแล้วไม่ตาย เป็นอัมมะตะ ก็เพราะว่า จบแล้วก็จะเข้าไปสู่ประตูที่มีชื่อว่า “พระนิพพาน” นั่นเอง

สารบัญ

- ปฐมบท
- วิปัสสนากรรมฐานวิชา
- ข้อแตกต่างระหว่างวิชาสมาธิกรรมฐานกับวิชาวิปัสสนากรรมฐาน
- กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
- เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
- จิตตานุปัส สนาสติปัฏฐาน
- ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
- วิปัสสนาญาณ 16 ขั้นตอน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840075192 (PDF) 146 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน