0
วิวัฒนาการลายไทย
ให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของลวดลายในศิลปะไทย ตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์มาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ นำเสนอด้วยภาพถ่ายโบราณสถาน โบราณวัตถุของงานชิ้นสำคัญในสมัยบ้านเชียง ทวารวดี อู่ทอง ลพบุรี สุโขทัย อยุธยา
ผู้เขียน น. ณ ปากน้ำ
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "วิวัฒนาการลายไทย" เล่มนี้ เป็นผลงานของ "อาจารย์ น. ณ ปากน้ำ" ปราชญ์คนสำคัญในวงการศิลปะไทย ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของลวดลายในศิลปะไทย ตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์มาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ นำเสนอด้วยภาพถ่ายโบราณสถาน โบราณวัตถุของงานชิ้นสำคัญในสมัยบ้านเชียง ทวารวดี อู่ทอง ลพบุรี สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ โดยเน้นการจัดวางภาพประกอบให้เห็นลวดลายแต่ละภาพชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่านได้ศึกษา วิเคราะห์ และสามารถต่อยอดความคิดเพื่อช่วยจรรโลงศิลปะไทยให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไป

สารบัญ

- ปฐมกำเนิดของลายไทย
- ลายไทยยุคเริ่มต้นในสมัยอู่ทอง อโยธยา และสุโขทัย
- ลายสมัยสุโขทัย
- ลายไทยอันสง่าของสมัยอยุธยาตอนต้นและอยุธยาตอนกลาง
- ลายไทยอันเลื่อนไหลเป็นเปลาไฟสมัยอยุธยาตอนปลาย
- สมัยรัตนโกสินทร์ ศิลปะของเมืองหลวงปัจจุบัน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167767864 (ปกอ่อน) 252 หน้า
ขนาด: 178 x 230 x 13 มม.
น้ำหนัก: 440 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เมืองโบราณ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน