0
วิวาทะมานุษยวิทยา : วิถีทฤษฎีและวิธีวิทยา
บทสนทนาทั้งวิพากษ์และทำความเข้าใจงานเขียนทางวิชาการของนักวิชาการไทย ผ่านแนวความคิดจากมานุษวิทยาสากลมาอย่างต่อเนื่อง
หนังสือ370.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "วิวาทะ" เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความรู้ในสังคมสมัยใหม่และสังคมเสรี เพราะการโต้แย้งและถกเถียงที่มีต่อปรากฎการณ์ทางสังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจการเมือง รวมถึงความเชื่อและแนวคิดทางสังคมการเมืองต่าง ๆ มีส่วนอย่างสำคัญที่ทำให้เกิดการตรึกตรองและตั้งคำถามถึงภาวะดำรงอยู่ของสิ่งต่าง ๆ ในโลกใบนี้

    "วิวาทะมานุษยวิทยา : วิถีทฤษฎีและวิธีวิทยา" เล่มนี้ เป็นการรวมบทความคัดสรรของ "ยุกติ มุกดาวิจิตร" ที่ร้อยเรียงเรื่องราวข้อถกเถียงทางทฤษฎีและปรากฏการณ์ทางสังคมที่สำคัญ บทความเหล่านี้ได้ปรับปรุงหลังจากผ่านความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงจัดลำดับของบทความเพื่อให้ร้อยเรียงและชี้ให้เห็นเส้นทางแห่ง "วิวาทะ" ของผู้เขียน ที่ไม่เพียงสะท้อนให้เห็นการถกเถียงหรือ "วิวาทะ" กับแนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยาและสังคมศาสตร์เท่านั้น หากแต่ในหลายบทความยังได้ตั้งคำถามต่อการดำรงอยู่ของภาวะต่าง ๆ ในสังคมด้วยเช่นกัน

สารบัญ

ภาค 1 มานุษยวิทยาหลังทศวรรษ 1980
- บทที่ 1 หลากจุดหักเลี้ยวทางทฤษฎีและวิธีวิทยา

ภาค 2 วิกฤติศรัทธาต่อมานุษยวิทยา
- บทที่ 2 อำนาจกับงานวิจัยสนามในต่างแดน : สนทนากับสุมิตร ปิติพัฒน์
- บทที่ 3 อัตวิสัยและวัตถุวิสัยในสังคม-มนุษยศาสตร์ : สนทนากับไซยันต์ รัชชกูล
- บทที่ 4 อัตชาติพันธุ์นิพนธ์บนทางลูกรัง : สนทนากับฮิมิโตะ ณ เกียวโต (ลักขณา ปันวิชัย)
- บทที่ 5 เพื่อนบ้านศึกษา : สนทนากับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

ภาค 3 การแสวงหาหลังวิกฤติ
- บทที่ 6 ความแปลกแยกในมุมมองมานุษยวิทยา: สนทนากับคาร์ล มาร์กซ์
- บทที่ 7 รื้อร้างสร้างอัตลักษณ์: สนทนากับกลุ่มวิจัยอัตลักษณ์ท้องถิ่น
- บทที่ 8 ปฏิบัติการวัฒนธรรมต่อต้าน: สนทนากับกลุ่มวิจัยวัฒนธรรมต่อต้าน
ฯลฯ

บทส่งท้าย : อัตชีวประวัติทางวิชาการ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164860452 (ปกอ่อน) 414 หน้า
ขนาด: 143 x 210 x 25 มม.
น้ำหนัก: 490 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ศยาม, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน