0
วิศวกรรมการแปรรูปด้วยความร้อนและความเย็น
เน้นหนักการศึกษาอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่การมีความรู้พื้นฐานด้านคุณสมบัติของอาหาร หลักการถ่ายเทความร้อนและมวลสาร การเตรียมวัตถุดิบก่อนการแปรรูปหลักการแปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อนตั้งแต่ความร้อนระดับต่ำกลาง
ผู้เขียน สุนัน ปานสาคร
หนังสือ304.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ได้เน้นหนักการศึกษาอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่การมีความรู้พื้นฐานด้านคุณสมบัติของอาหาร หลักการถ่ายเทความร้อนและมวลสาร การเตรียมวัตถุดิบก่อนการแปรรูป หลักการแปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อนตั้งแต่ความร้อนระดับต่ำกลาง และสูง รวมถึงการแปรรูปด้วยความเย็นในระดับเหนือจุดเยือกแข็งและต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง   ซึ่งผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านมีความเข้าใจถึงคุณภาพของอาหารที่ได้จากการแปรรูปด้วยความร้อนและ ความเย็น เครื่องมือเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการ หลักการคำนวณทั้งการถ่ายเทความ ร้อนและมวลสาร วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการยกตัวอย่างสถานการณ์จริงมาประกอบเพื่อทำความ เข้าใจอย่างเป็นระบบ

สารบัญ

หน่วยที่ 1 หลักพื้นฐานของการแปรรูปอาหาร
- บทที่ 1 คุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุอาหาร
- บทที่ 2 หลักการถ่ายเทพลังงานและมวลสาร

หน่วยที่ 2 หลักการเตรียมวัตถุดิบเพื่อการแปรรูป
- บทที่ 3 การลดขนาด
- บทที่ 4 การกวนผสม
- บทที่ 5 การแยกวัสดุทางกล

หน่วยที่ 3 หลักการแปรรูปอาหารโดยการให้ความร้อน
- บทที่ 6 การลวก
- บทที่ 7 การพาสเจอไรซ์
- บทที่ 8 การสเตอริไลซ์

หน่วยที่ 4 หลักการแปรรูปอาหารโดยการทำให้เย็น
- บทที่ 9 การแช่เย็น
- บทที่ 10 การแช่เยือกแข็ง

คำนิยม
ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลงาน และเป็นพลังในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนามหาวิทยาลัยในมิติต่างๆ สืบไปรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ- อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167822730 (ปกอ่อน) 378 หน้า
ขนาด: 185 x 261 x 20 มม.
น้ำหนัก: 710 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน