0
วิศวกรรมความปลอดภัย สำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ โดยได้อธิบายถึงทฤษฎีต่าง ๆ ของการเกิดอุบัติเหตุ ทำให้รู้บทบาทของวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยว่าต้องใช้หลักวิศวกรรมในการออกแบบให้ดีตั้งแต่ต้น ฯลฯ
หนังสือ313.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือของวิศวกรรมอุตสาหการในศาสตร์ด้านวิศวกรรมความปลอดภัยที่สมบูรณ์นั้นหาอ่านได้ยาก แต่หนังสือ "วิศวกรรมความปลอดภัย สำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ" เล่มนี้ มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ โดยได้อธิบายถึงทฤษฎีต่าง ๆ ของการเกิดอุบัติเหตุ ทำให้รู้บทบาทของวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ว่าต้องใช้หลักวิศวกรรมในการออกแบบให้ดีตั้งแต่ต้น อีกทั้งยังได้กล่าวถึงความหมายที่ทันสมัยของคำว่า "ปลอดภัย" ว่าในโลกนี้ไม่มีความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ควรทำให้มีความปลอดภัยอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นับว่าเป็นหนังสือที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง

สารบัญ

บทที่ 1 ความเป็นมาของวิศวกรรมความปลอดภัย
บทที่ 2 ความรู้ขั้นพื้นฐานสำหรับความปลอดภัยในโรงงาน
บทที่ 3 การป้องกันอัคคีภัย
บทที่ 4 การวิเคราะห์อุบัติเหตุและการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
บทที่ 5 กฎหมายพื้นฐานด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
บทที่ 6 การยศาสตร์กับความปลอดภัย
บทที่ 7 การบริหารความปลอดภัย
บทที่ 8 การประเมินความเสี่ยง
บทที่ 9 การจัดเก็บวัตถุอันตรายและการขนส่งวัตถุอันตราย
บทที่ 10 พื้นที่อันตราย บริเวณอันตราย และการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
บทที่ 11 กรณีศึกษา

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740337362 (ปกอ่อน) 352 หน้า
ขนาด: 191 x 261 x 15 มม.
น้ำหนัก: 645 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน