0
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
ตำราประกอบการเรียนการสอน มุ่งเน้นในการประยุกต์กับระบบงานด้านต่าง ๆ ทั้งวิศวกรรมศาสตร์และธุรกิจ เข้าใจปัญหาความต้องการของผู้ใช้ การวิเคราะห์และการออกแบบระบบทั้งระบบโครงสร้างและเชิงวัตถุด้วยแผนภาพ UML
หนังสือ465.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ เป็นตำราที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชา "วิศวกรรมซอฟต์แวร์" อธิบายในทุกแง่มุมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มุ่งเน้นในการประยุกต์กับระบบงานด้านต่าง ๆ ทั้งวิศวกรรมศาสตร์และธุรกิจ ทั้งนี้ได้อธิบายหลักการพัฒนาซอฟแวร์ ตั้งแต่การเข้าใจปัญหา ความต้องการของผู้ใช้ การวิเคราะห์และการออกแบบระบบทั้งระบบโครงสร้าง และเชิงวัตถุด้วยแผนภาพ UML มีตัวอย่างประกอบทุกขั้นตอน การนำไปใช้ในทางปฏิบัติ การทดสอบระบบ จนถึงกระบวนการบำรุงรักษาและมีกรณีศึกษา

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นของวิศวกรรมซอฟต์แวร์
บทที่ 2 การบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์
บทที่ 3 แบบจำลองกระบวนการของซอฟต์แวร์
บทที่ 4 กระบวนการของการพัฒนาซอฟต์แวร์
บทที่ 5 วิศวกรรมความต้องการ
บทที่ 6 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงโครงสร้าง
บทที่ 7 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงอ็อบเจกต์
บทที่ 8 การออกแบบซอฟต์แวร์
บทที่ 9 การพัฒนาซอฟต์แวร์
บทที่ 10 การทดสอบซอฟต์แวร์
บทที่ 11 การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
บทที่ 12 กรณีศึกษา จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
บรรณานุกรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740338093 (ปกอ่อน) 596 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 25 มม.
น้ำหนัก: 1070 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน