0
วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน (ปรับปรุง)
หนังสือ "วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัย" เล่มแรกของประเทศไทย ที่ได้รับความนิยมสูงสุดมาตลอด 35 ปี พิพม์จำหน่ายแล้วกว่า 70,000 เล่ม
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เป็นทั้งแบบเรียนมาตรฐานและคู่มือปฏิบัติการ ด้านกการบริหารความปลอดภัย มีเป้าหมายสูงสุดคือการลดความสูญเสียและอุบัติเหตุจากการทำงาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม เนื้อหาประกอบด้วย ทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ความปลอดภัย และการบริหารความปลอดภัย วิศวกรรมความปลอดภัยในงานเฉพาะด้าน กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน พร้อมคำอธิบาย รวมถึงกรณีตัวอย่างจากอุบัติเหตุจริง และถึงคำถามทบทวนท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ เหมาะสำหรับนักศึกษา อาจารย์ในสายช่างและวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา ตลอดจนวิศวกรความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน

สารบัญ

ภาคที่ 1 ทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ความปลอดภัย และการบริหารความปลอดภัย
ภาคที่ 2 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานเฉพาะด้าน
ภาคที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน พร้อมคำอธิบาย
ภาคที่ 4 คำถามทบทวนท้ายบท

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744437761 (ปกอ่อน) 556 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 25 มม.
น้ำหนัก: 980 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สนพ. สมาคม
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน