0
ลด 70%
วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง : Power Plant Engineering
เนื้อหาของหนังสือจะครอบคลุมเนื้อหาที่สภาวิศวกรกำหนด ซึ่งประกอบไปด้วย หลักการเปลี่ยนรูปพลังงาน อะเวียอะบิลีตี เชื้อเพลิงและการวิเคราะห์การเผาไหม้ โรงจักรต้นกำลังต้นกำลังที่ใช้ไอน้ำ โรงจักรแบบกังหันแก๊ส
หนังสือ114.00 บาท
e-books(PDF) ?279.65 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เนื้อหาของตำราเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาที่สภาวิศวกรกำหนด ซึ่งประกอบไปด้วย หลักการเปลี่ยนรูปพลังงาน อะเวียละบิลิตี เชื้อเพลิงและการวิเคราะห์การเผาไหม้ โรงจักรต้นกำลังที่ใช้ไอน้ำ โรงจักรแบบกังหันแก๊ส โรงจักรแบบเครื่องยนต์สันดาปภายใน โรงจักรพลังงานร่วม โรงจักรพลังน้ำ โรงจักรที่ใช้กำลังนิวเคลียร์ อุปกรณ์และระบบควบคุมในโรงจักรต้นกำลัง เศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโรงจักรต้นกำลัง โดยมีจำนวน 12 บท ทุกบทจะมีโจทย์ปัญหาตัวอย่าง รวมถึงมีโจทย์ทบทวนความเข้าใจตอนท้ายของทุกบทเรียน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจหลักการพื้นฐานและเชื่อมโยงกับงานจริงผ่านการอธิบายจากแผนภาพควบคู่กับภาพจริงของอุปกรณ์นั้นๆ นอกจากนี้ยังสอดแทรกประสบการณ์จากงานจริงที่เกี่ยวข้องของผู้เรียบเรียง รวมไปถึงข้อมูลควรรู้ของประเทศไทยไว้ในตำราเล่มนี้ด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 วัฎจักรแรงคิน
บทที่ 3 เชื้องเพลิง
บทที่ 4 การเผาไหม้
บทที่ 5 เครื่องกำเนิดไอน้ำ
บทที่ 6 กังหันไอน้ำ
บทที่ 7 ระบบน้ำควบแน่นและน้ำป้อน
บทที่ 8 ระบบน้ำหล่อเย็น
บทที่ 9 โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซและโรงไฟฟ้าความร้อนร่วม
บทที่ 10 โรงไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซลและระบบพลังงานร่วม
บทที่ 11 โรงไฟฟ้านิวเครียร์
บทที่ 12 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160825011 (ปกอ่อน) 584 หน้า
ขนาด: 186 x 257 x 26 มม.
น้ำหนัก: 1020 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน