0
วิศวกรรมไมโครเวฟ
หนังสือที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับระบบไมโครเวฟตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับใช้งานจริง โดยกล่าวถึงพื้นฐานของการส่งผ่านคลื่นไมโครเวฟไปตามท่อนำคลื่นและไปตามบรรยากาศ ส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบ
หนังสือ532.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ไมโครเวฟ" เป็นคลื่นความถี่ที่มีใช้งานอย่างกว้างขวางในระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเรดาร์ ดังจะเห็นได้จากระบบไมโครเวฟบนภาคพื้นดิน และระบบสื่อสารดาวเทียม และ อื่น ๆ อีกมากมาย หนังสือ "วิศวกรรมไมโครเวฟ" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับระบบไมโครเวฟตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับ ใช้งานจริง โดยกล่าวถึงพื้นฐานของการส่งผ่านคลื่นไมโครเวฟไปตามท่อนำคลื่นและไปตาม บรรยากาศ ส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบและการทำงานของส่วนประกอบต่าง ๆ เหล่านั้น การออกแบบวงจรไมโครเวฟ และการออกแบบระบบไมโครเวฟในการใช้งานจริง ซึ่งนอกจากจะเหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนแล้ว ยังเหมาะสำหรับวิศวกรและนายช่างที่ปฏิบัติงานด้านไมโครเวฟและการสื่อสารด้วยความถี่วิทยุทั้งหลายอีกด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การวิเคราะห์คุณสมบัติของสายนำสัญญาณโดยใช้ทฤษฎีวงจร
บทที่ 3 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
บทที่ 4 การวิเคราะห์คุณสมบัติของท่อนำคลื่นและสายโคแอกเซียลโดยใช้ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
บทที่ 5 ทฤษฎีวงจรในระบบท่อนำคลื่น
บทที่ 6 ชิ้นส่วนวงจรท่อนำคลื่นแบบแพสซิฟ
บทที่ 7 วงจรเรโซแนนท์และวงจรฟิลเตอร์
บทที่ 8 ไมโครสตริปและวงจรไมโครสติป
บทที่ 9 สารเฟร์ไรต์และการใช้ประโยชน์ในย่างความถี่ไมโครเวฟ
บทที่ 10 หลอดไมโครเวฟ
บทที่ 11 ชิ้นส่วนสารกึ่งตัวนำและการใช้งานในย่างไมโครเวฟ
บทที่ 12 การส่งผ่านคลื่นไมโครเวฟไปในบรรยากาศ และการออกแบบระบบไมโครเวฟ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740335085 (ปกอ่อน) 518 หน้า
ขนาด: 191 x 260 x 23 มม.
น้ำหนัก: 290 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน