0
วิสาหกิจชุมชน กลไกเศรษฐกิจฐานราก (ฉบับปรับปรุง)
หนังสือ152.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมบทความที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน ฉบับปรับปรุงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจทุนนิยมกับความพอดี   หลักคิดและการพัฒนาธุรกิจชุมชน-วิสาหกิจชุมชนแบบองค์รวมที่ยั่งยืน    "เงิน" มิใช่เป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน   การผลิตอุตสาหกรรมดอกไม้และผลไม้ประดิษฐ์ของหมู่บ้านไทยกับเศรษฐกิจพึ่งพา   ทิศทางการพัฒนาสถาบันเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นที่สูง ฯลฯ เหมาะสำหรับนักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พัฒนาชุมชน และผู้ใจทั่วไปได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมกับความพอดี
- หลักคิดและการพัฒนาธุรกิจชุมชน-วิสาหกิจชุมชนแบบองค์รวมที่ยั่งยืน
- "เงิน" มิใช่เป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
- การผลิตอุตสาหกรรมดอกไม้และผลไม้ประดิษฐ์ของหมู่บ้านไทย กับเศรษฐกิจพึ่งพา
- ทิศทางการพัฒนาสถาบันเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นที่สูง
- ธุรกิจ-อุตสาหกรรมชุมชน แนวคิดและประสบการณ์ในการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน
- การเรียนรู้เพื่อพัฒนาแผนแม่บทชุมชนกระบวนการตัดสินใจที่มีอิสระเพื่อกำหนดอนาคตของชุมชน
- การบูรณาการภูมิปัญญาด้านการแพทย์พื้นบ้านสู่..วิสาหกิจสุขภาพชุมชน
- วิสาหกิจชุมชนไม่ใช่ธุรกิจชุมชน
- พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนฉบับประชาชน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789749897270 (ปกอ่อน) 266 หน้า
ขนาด: 144 x 209 x 16 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง, ศูนย์
เดือนปีที่พิมพ์: 2007
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน