0
วิสาหกิจชุมชน กลไกเศรษฐกิจฐานราก
การเปลี่ยนแปลงของโลกและวิกฤตทุนนิยมในประเทศตะวันตก ได้สร้างเงื่อนไขให้แต่ละประเทศหันมาพึ่งตลาดภายในมากขึ้น โดยสังคมต้องหันมาพัฒนาเศรษฐกิจพึ่งตนเอง เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชน
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    “เศรษฐกิจชุมชน เปรียบเสมือนฐานที่มั่น หรือที่หลบภัย เป็นโครงข่ายนิรภัย (SAFETY NET) ของระบบเศรษฐกิจโดยรวม โดยยึดแนวคิดว่า การสู้ไม่ได้ไม่จำเป็นต้องพ่ายแพ้ การหลบเลี่ยง เอาตัวรอด และเติบโตต่อไปได้ ประชาชนมีกินมีใช้ มีคุณภาพชีวิตมีงานทำ เป็นเป้าหมายของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเราสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้ด้วยระบบเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจ ด้วยการใช้วิสาหกิจชุมชนเป็นกลไกขับเคลื่อน”

สารบัญ

- ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมกับความพอดี
- หลักคิดและการพัฒนาธุรกิจชุมชน-วิสาหกิจชุมชน
- "เงิน" มิใช่เป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
- การผลิตอุตสาหกรรมดอกไม้และผลไม้ประดิษฐ์ของหมู่บ้านไทยกับเศรษฐกิจพึ่งพา
- ทิศทางการพัฒนาสถาบันเศรษฐกิจชุนชนบนพื้นที่สูง
- ธุรกิจ-อุตสาหกรรมชุมชน แนวคิดและประสบการณ์ในการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน
- การเรียนรู้เพื่อพัฒนาแผนแม่บทชุมชน กระบวนการตัดสินใจที่มีอิสระเพื่อกำหนดอนาคตของชุมชน
- การบูรณาการภูมิปัญญาด้านการแพทย์พื้นบ้านสู่...วิสาหกิจชุมชน
- วิสาหกิจชุมชนไม่ใช่ธุรกิจชุมชน
- พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนฉบับประชาชน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165516846 (ปกอ่อน) 288 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 17 มม.
น้ำหนัก: 350 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน