0
วิเคราะห์ข้อมูลทางภาษา ไขปัญหาทางธุรกิจด้วย
วิเคราะห์ข้อมูลทางภาษา ไขปัญหาทางธุรกิจด้วย Natural Language Processing เป็นคอร์สที่ไม่ได้เน้นการ Lecture แต่เน้นการสอนปฏิบัติจริงให้ผู้เรียนสามารถนำเทคนิคไปใช้ในการทำงานได้
ราคาพิเศษ1,190.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    วิเคราะห์ข้อมูลทางภาษา ไขปัญหาทางธุรกิจด้วย Natural Language Processing

    จุดเด่นของคอร์สนี้
    เป็นคอร์สที่ไม่ได้เน้นการ Lecture แต่เน้นการสอนปฏิบัติจริงให้ผู้เรียนสามารถนำเทคนิคไปใช้ในการทำงานได้

    ความรู้ที่ได้รับ
1. เพิ่มทักษะความรู้และความเข้าใจ NLP ขั้นพื้นฐาน
2. เพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลภาษาทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
3. เพิ่มประสบการณ์ลงมือทำจริงกับ NLP Machine Learning Project
4. ให้ผู้เรียนเพิ่มความสามารถในการคิดและประยุคต์โจทย์ธุรกิจด้วย NLP Data Science

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5522840229496
ขนาด: 0 x 0 x 0 มม.
น้ำหนัก: 0 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน