0
วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากด้วย Excel Pivot Table + Data Analysis ฉบับสมบูรณ์
เจาะลึก! 10 เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใน Excel ตั้งแต่เริ่มต้น ใช้ Pivot Table วิเคราะห์ข้อมูล จัดเรียง กรอง และกำหนดเงื่อนไขข้อมูลด้วย Sort Filter และ Conditional Formatting และอีกมากมาย
หนังสือ217.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เราอาจรู้จักโปรแกรม Microsoft Excel ในรูปแบบของตารางที่ใช้ในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล การคำนวณ และการสร้างกราฟสำหรับนำเสนอข้อมูล แต่มากกว่านั้น Excel ยังประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการสรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ที่ช่วยในการทำงานของเราได้มากกว่าที่คิด

    หนังสือ "ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากด้วย Excel Pivot Table + Data" เล่มนี้ ได้เจาะลึกการใช้เครื่องมือที่มีใน Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดเรียง (Sort) การใช้ฟิลเตอร์ (Filter) ในการกรองข้อมูล การสรุปข้อมูลแบบมีเงื่อนไข (Conditional Formatting) การวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบกราฟ (Charts) การสรุปข้อมูล (PivotTable) การใช้ตารางวิเคราะห์ข้อมูล (Table) ไปจนถึงการวิเคราะห์ขั้นสูง (What-If Analysis) และตัวอย่างการใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ได้กับ Excel 2019 / Microsoft 365 และประยุกต์ใช้ได้ทุกเวอร์ชัน เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา คนทำงานทุกระดับ

สารบัญ

Chapter 1 การใช้ Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูล
Chapter 2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดเรียง
Chapter 3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการฟิลเตอร์
Chapter 4 การใช้เครื่องมือฟิลเตอร์ขั้นสูง
Chapter 5 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Conditional Formatting
Chapter 6 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Charts
Chapter 7 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยฟังก์ชันฐานข้อมูล
Chapter 8 จัดระเบียบฐานข้อมูลนำเข้าด้วยฟังก์ชัน
Chapter 9 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PivotTables
Chapter 10 การสร้าง Pivot Table จากข้อมูลภายนอก
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162626487 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 15 มม.
น้ำหนัก: 355 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซิมพลิฟาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน