0
ลด 15%
วิเคราะห์หุ้นราย Sector : หุ้นกลุ่มการแพทย์
หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้ในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้นแก่ผู้ที่สนใจ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ และพิจารณาการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้เขียน นฤมล เอกสมุทร
หนังสือ136.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "วิคราะห์หุ้นราย Sector : หุ้นกลุ่มการแพทย์" เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้ในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้นแก่ผู้ที่สนใจ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ และพิจารณาการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนมีความตั้งใจแบ่งปันและถ่ายทอดประสบการณ์ในการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มการแพทย์ จากการทำงานจริงบนอาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์กลุ่มนี้มามากกว่า 10 ปี จึงเป็นหนังสือที่จะมีประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจวิเคราะห์บริษัทกลุ่มการแพทย์ และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านในการนำไปประยุกต์ช้จริงได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- หุ้นกลุ่มการแพทย์ (โรงพยาบาล) มีอะไรโดดเด่น
- ความรู้พื้นฐานของธุรกิจการแพทย์ (โรงพยาบาล)
- การวิเคราะห์อุปสงค์การบริการสุขภาพ ในประเทศไทย (Demand Analysis)
- โครงสร้างการให้บริการด้านสุขภาพในประเทศไทย (Supply Analysis)
- ทำความรู้จักโรงพยาบาลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การวิเคราะห์และประมาณการรายได้
- การวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่สำคัญ
- การวิเคราะห์งบการเงิน งบกระแสเงินสด และอัตราส่วนทางการเงิน
- การประเมินมูลค่าหุ้นกลุ่มโรงพยาบาล
- ความเสี่ยงธุรกิจการแพทย์
- กลยุทธ์การเติบโต สร้างเองหรือซื้อกิจการ
- คำถามที่ควรถาม เมื่อพบผู้บริหารกลุ่มโรงพยาบาล

คำนิยม
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีนอกจากจะช่วยสร้างสังคมที่ดีขึ้นแล้ว ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ธุรกิจจำนวนมากเกี่ยวข้องโดยตรงกับการยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งชาวไทยและประชากรโลก (ธุรกิจ Wellbeing) ซึ่งธุรกิจเกี่ยวข้องกับสุขภาพ เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของ Wellbeing Economy ที่สร้างเสริมสุขภาพ โดยตรงและมีส่วนสำคัญในการสร้างความโดดเด่นให้กับการท่องเที่ยวไทยในฐานะที่เป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพนายภากร ปีตธวัชชัย- กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164150522 (ปกอ่อน) 156 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 9 มม.
น้ำหนัก: 195 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน